• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

IO-Link-master för kontrollskåp med IoT-anslutning

Säkert utbyte mellan OT- och IT-nivå

Även i den moderna världen med industri 4.0 är det av högsta prioritet att skydda din systeminfrastruktur mot yttre påverkan. IoT-aktiverade IO-Link-mastermoduler fungerar som decentraliserade gateways i automationsnätverket och vidarebefordrar data från de anslutna givarna till fältbussen. Anslutningen till IT-nivån sker via ett separat IoT-Ethernet-uttag. Data överförs via det etablerade TCP/IP JSON-gränssnittet. På så sätt kan du bearbeta relevanta processdata på IT-nivån och i ERP-system samtidigt som du bibehåller säkerheten i din anläggning.

Bekväm parameterinställning med moneo configure free

Den intuitiva mjukvaran moneo|configure free känner automatiskt av hela din IO-Link-infrastruktur och ordnar den på ett överskådligt sätt i den definierade trädstrukturen. Mastrar och givare visas med sina respektive parametrar och kan hanteras centralt i mjukvaran.

Lätt att ansluta givare

Givare och ställdon ansluts via M12-anslutningskablar av standardtyp utan skärm. Anslutningskablarna fästs på IO-Link-mastern med hjälp av löstagbara klämmor. Upp till åtta IO-Link-givare kan anslutas och strömförsörjas med totalt upp till 3,6 A. Kabeln kan vara upp till 20 m lång.