• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Ljustorn med gränssnitt för detektering av maskintillstånd

KPI:er för ökad transparens

I den globala tillverkningsindustrin utgör maskiner och utrustning hjärtat i produktionen. För anläggningsoperatörer är det av avgörande betydelse att mäta statistiska prestandamått som OEE (Overall Equipment Effectiveness), maskintillgänglighet och produktivitet.

"Vilken maskin har varit i produktion och hur länge?" eller "Hur länge varade det senaste oplanerade driftstoppet?" är frågor som ofta ställs. Med nyinstallerade maskiner och system är det vanligtvis enkelt att övervaka maskinens tillstånd. För att samla in denna information kan moderna IO-Link-mastrar från ifm med ytterligare IoT-gränssnitt användas optimalt.

Detta kan dock vara en svår uppgift eftersom befintliga maskiner inte har några sådana gränssnitt. Även här måste maskinförhållandena övervakas. Men att i efterhand utrusta befintliga maskiner med ytterligare funktioner visar sig ofta vara mycket svårt. Detta beror å ena sidan på att stora ingrepp i maskinen kan leda till att CE-försäkran om överensstämmelse upphör att vara giltig. Å andra sidan är efterföljande ändringar ofta kostsamma och i vissa fall inte ens möjliga eftersom de styrenheter som används är föråldrade och anpassning av programvaran knappast är genomförbar.

Den perfekta lösningen för befintliga produktionsanläggningar

Det är här ifm:s innovativa ljustorn kommer in i bilden och erbjuder en smart lösning för insamling av maskindata i efterhand. Nästan alla maskiner har en signallampa som med olika färger ger visuella indikationer på maskinens tillstånd. Det enda användaren behöver göra är att byta ut maskinens "gamla" signallampa mot det nya ljustornet från ifm. Detta ljustorn kan styras med upp till sex digitala signaler och visar maskinens tillstånd som vanligt.

Det integrerade gränssnittet omvandlar segmentstatusarna till IO-Link-kommunikation. Ljustornet är parallellkopplat till en IO-Link-master som överför maskintillståndet till ett analysverktyg som moneo RTM. moneo visualiserar maskintillståndet och beräknar viktiga processmått med hjälp av sina instrumentpaneler.

Denna eftermonteringslösning möjliggör enkel utvärdering och analys av viktiga processmått även för äldre maskiner, vilket ger maximal transparens.

Signallampa

Ljusfyren med 5 segment indikerar maskinens status. Varje segment kan ge en annan statusinformation. En signallampa visar statusen för en enskild applikation, liksom resultatet av en test eller liknande händelse.