You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00

SBT-flödesgivare för hög temperatur

  • Ökad effektivitet och kvalitet i temperaturkontrollprocesser
  • Kontinuerlig övervakning av den konforma temperaturkontrollen
  • Exakt processkontroll tack vare snabb responstid och hög repeterbarhet
  • Modern energihantering i kombination med temperaturgivare
  • Klarar temperaturer upp till 180°C och tryck upp till 30 bar

Effektiv produktion som säkerställer den erforderliga kvalitetsnivån

Flödesgivare av SBT-typ är utformade för att uppfylla de högsta kraven på temperatur och tryck och säkerställer effektiva produktionsprocesser, t.ex. i formsprutningsanläggningar, däcktillverkning eller produktion av köttersättning. Givaren bestämmer flödeshastigheten för det medium som används för den konforma temperaturregleringen för att värma eller kyla formen beroende på processteget. Under processen påverkas den inte av luftbubblor.

Med hjälp av exakta mätvärden och exakt processkontroll kan du minska antalet kasseringar.

Tack vare den höga repeterbarheten upptäcks avvikelser från inställningspunkten i ett tidigt skede, även när flödet är mycket lågt. Kostsamma kasseringar på grund av för tidig eller ofullständig kylning undviks.

Upptäck underhållsbehov i ett tidigt skede tack vare kontinuerlig övervakning

Beroende på värme- eller kylmediets beskaffenhet kan de kanaler som finns i formsprutningsformen för konform temperaturreglering bli igensatta med tiden. Avlagringar som kalk- eller smutspartiklar kan minska eller till och med förhindra flödet av värme- eller kylmediet. Det otillräckligt uppvärmda arbetsmediet kan därför inte fördelas korrekt eller svalna tillräckligt. Båda alternativen leder till produkter av dålig kvalitet.

Filter med en maskstorlek på ca 200 μm används för att filtrera fria smutspartiklar. Den höga repeterbarheten och givarens snabba svarstid gör det lättare att snabbt upptäcka underhållsbehov i ett igensatt rörsystem och gör det möjligt att reparera systemet i ett tidigt skede.

Modern energihantering

Övervakning av flöde och temperatur har visat sig vara värdefullt i temperaturkontrollprocesser. På så sätt kan energianvändningen i produktionsprocessen enkelt övervakas och optimeras genom exakt kontroll av temperatur och flöde.
På grund av flödesmätningens överlägsna responstid är inte heller höga cykeltider något hinder. Temperaturmätningen kan genomföras med hjälp av de robusta givarna TM5101 (upp till 150°C) eller TA2212 (upp till 200°C).