You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Exakt radarnivåmätning för öppna och slutna tankar

  • Nivåmätning med millimeterprecision på upp till tio meter
  • Kontaktlös mätprincip: inga felfunktioner på grund av avlagringar eller slitage
  • Direkt mätning eller genom icke-metalliska väggar
  • Enkel installation och underhållsfri drift
  • Fjärrstyrd inställning av givarparametrar och nivåövervakning via anslutning till IT-systemet

Exakt mätning på alla tankar

Radarnivågivaren LW2120 mäter nivåer av flytande medier upp till tio meter exakt och utan blinda fläckar. Den 80 GHz-frekvens som används garanterar stabila och exakta mätresultat, även i närvaro av t.ex. ånga eller kondensat i tanken.

Med antennförlängningen, som finns som tillbehör, kan givaren även användas utanför slutna metalltankar, t.ex. på öppna kar.

Radarmätsystemet kan också tränga igenom icke-metalliska väggar, vilket gör att nivågivaren enkelt kan monteras ovanför plasttankar, t.ex. IBC-behållare.