You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00

Snabb respons, exakt flödesgivare

Effektiv produktion som säkerställer den erforderliga kvalitetsnivån

Flödesgivarna av SBT-typ säkerställer kvalitet och effektivitet i dina produktionsprocesser, t.ex. i formsprutningsanläggningar, däcktillverkning eller produktion av köttersättning. Givaren bestämmer snabbt och exakt flödeshastigheten för det medium som används för den konforma temperaturregleringen för att värma eller kyla formen beroende på processteget. Under processen påverkas den inte av luftbubblor.

Tack vare den höga repeterbarheten upptäcks avvikelser från inställningspunkten i ett tidigt skede, även när flödet är mycket lågt. Kostsamt materialspill på grund av för tidig eller ofullständig kylning undviks.

Tidig identifiering av underhållsbehov

Beroende på värme- eller kylmediets beskaffenhet kan de kanaler som finns i formsprutningsformen för konform temperaturreglering bli igensatta med tiden. Avlagringar som kalk- eller smutspartiklar kan minska eller till och med förhindra flödet av värme- eller kylmediet. Den exakta givartekniken hjälper till att snabbt identifiera underhållsbehovet i ett igensatt rörsystem och förhindra kvalitetsförsämring.

Modern energihantering

Övervakning av flöde och temperatur har visat sig vara värdefullt i temperaturkontrollprocesser. På så sätt kan energianvändningen i produktionsprocessen enkelt övervakas och optimeras genom exakt kontroll av temperatur och flöde.