You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Snabb och exakt: fotoelektrisk givare mäter avstånd i μm-området

  • Upptäcker små föremål i mikrometerområdet
  • Lämplig för högfrekventa applikationer
  • Tre driftlägen och en robust, kompakt konstruktion möjliggör ett brett utbud av applikationer
  • Bekväm parameterinställning och avläsning av data på IT-nivå

Exakt objektdetektering i krävande miljöer

Den kompakta fotoelektriska avståndsgivaren OMH visar sin styrka där andra givare når sina gränser.
För applikationer med snabba transportband ger den mätfrekvenser på upp till 1200 Hz i hastighetsläge och detekterar små föremål tack vare en upplösning på upp till 0,01 millimeter. Med Power Mode bibehåller OMH-givaren denna mikrometernoggrannhet även när föremålen är svåra att upptäcka för vanliga avståndsgivare.

Tack vare den höga noggrannheten kan OMH-givaren också garantera exakta arrangemang och positioneringar av komponenter på ett tillförlitligt sätt, till exempel vid tillverkning av battericeller.