You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Mätljusridåer för enkel objektövervakning i intralogistiken

  • Enkel objektdimensionering i intralogistiken utan komplicerad programmering
  • Hög upplösning för exakt objektdetektering

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Lätt integrering tack vare ett standardiserat IO-Link-gränssnitt
  • Selektiv utvärdering av strålar för att fastställa dimensioner eller avstånd mellan objekt

För optimerade logistikprocesser

Mätljusridåerna lämpar sig perfekt för övervakning av intralogistiska processer. En utvärdering av hur många och vilka ljusstrålar som är blockerade tillhandahålls och kan användas för att upptäcka om de transporterade föremålen är i rätt och säkert transportläge. Med ett strålavstånd på 10 millimeter kan höjden och bredden på pallar, paket och lådor detekteras exakt.

Noggrann övervakning med IO-Link

Totalt fem olika mätvärden kan sändas via IO-Link med hjälp av multistrålsystemet. Höjden, positionen, men även konturen på ett eller flera objekt kan utläsas från dessa värden. Dessutom kan diagnostisk information om driftstimmar fastställas och vidarebefordras digitalt för behovsbaserat underhåll.

Produkter

Tillbehör