You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00

Fri visualisering med 20 flerfärgssegment

  • Förstklassig synlighet
  • Modern LED-RGB-teknik – lång livslängd, minskad lagerhållning
  • För flexibel användning som segment- eller stapeldiagram
  • Individuell konfiguration av visningslägena
  • Enkel integrering och styrning via IO-Link

Visualisering av enskilda processer

I nästan alla installationer används ljustorn för att tydligt visa maskin- och processförhållanden.

Med 20 individuellt styrbara segment ger det här ljustornet särskilt stor flexibilitet. Dels kan segmenten kombineras till grupper, vilket gör det möjligt att visa ett till fem segment. Dels kan de 20 segmenten också användas som en stapeldiagramdisplay för visualisering av analoga värden, t.ex. för tydligt synlig nivåindikering på tankar eller silos. I detta driftläge indikeras överskridna tröskelvärden tydligt i färg.

Vissa av ljustornen har också en integrerad summer. Kort ger dessa mångsidiga konfigurerbara ljustorn dig allt du behöver.