You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

2 i 1: Givare med IO-link och binär signal

  • Samtidig överföring av omfattande processdata och snabba växelsignaler
  • Permanent distansinformation gör mekaniska förändringar synliga i ett tidigt skede
  • Diagnostiskinformation bidrar till att minska stilleståndstiderna
  • Konfigurerbara funktioner ökar mångsidigheten och minskar lagerhållningen

Snabb växling, permanent diagnostik

Med dessa induktiva givare börjar Y-vägen, dvs. tillhandahållandet av givarinformation för både den analoga och digitala världen, i själva givaren.

Givaren möjliggör alltså det bästa av två världar – via en enda anslutningskabel: Snabba växlingar kan överföras till styrenheten via en växlingssignal, medan förändringar i avståndet mellan givaren och målet till exempel kan övervakas kontinuerligt och överföras till IT-nivån via IO-Link.
Detta gör det möjligt att identifiera underhållsbehov i ett tidigt skede och undvika dyra oplanerade avbrott.