• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Anslut IO-Link till en dator via USB

  • För anslutning av IO-Link-givare till en dator via USB
  • För snabb parameterinställning och enkel avläsning av IO-Link-givare
  • Kräver inte separat spänningsförsörjning
  • Industrikompatibel, robusta M12-kontakter
  • Komplett sats med givarkabel och USB-kabel

IO-Link för datorn
AL1060-gränssnittet är en IO-Link-master med en port som fungerar som gateway och upprättar en anslutning mellan IO-Link-kommunikationen och en dator (via USB-gränssnitt). På så sätt kan användare bekvämt konfigurera givare med IO-Link-kompatibilitet på en dator med motsvarande mjukvara före installation på fabriken. Detta reducerar i hög grad inställningstiden och minimerar inställningsfel. För de flesta givare krävs inte separat spänningsförsörjning. Detta gör det enklare att ansluta till givare installerade i fabriken till en bärbar dator för att t.ex. avläsa processvärden eller justera givarparametrar på plats.

Fördelar och förmåner

Spänningsförsörjning krävs inte
AL1060-gränssnittet har en kraftfull spänningsomformare som genererar 24 V givarspänning från 5 V USB-spänning vid IO-Link-porten. Beroende på dator kan den här utgången ha upp till 150 mA. Detta räcker för att driva de flesta givare. Om högre strömmar krävs på givarutgången kan en separat spänningsförsörjning anslutas.

Robust, fältkompatibla anslutningar
De tre anslutningarna på enheten – IO-Link, USB och försörjningsspänning (tillval) – är utformade som robusta och fältkompatibla M12-kontakter. Detta innebär att gränssnittet även kan användas i krävande miljöer.

Status LED
Flera statuslysdioder på enheten ger användaren översikt över status och underlättar fellokalisering. Om t.ex. USB-spänningsförsörjningen är för låg för en givare, indikeras detta med en lysdiod.

Leveransomfattning
Utöver AL1060 IO-Link-mastern omfattar satsen alla anslutningskablar för drift (M12 B-kodad för USB, M12 A-kodad för givaren). En nätadapter med olika adapterplattor för användning över hela världen finns som tillval.