You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Nivågivare med analog utgång och IO-Link

  • Problängder på 10 till 200 cm
  • Om så krävs, kan proben kapas till rätt längd
  • Kompakt design för begränsat utrymme

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Analog utgång, upp till 4 kopplingsutgångar och processvärdesöverföring via IO-Link
  • Användarvänlig parameterinställning via IO-Link med hjälp av en PC eller IO-Link-master

Robust och pålitlig
Nivågivaren är pålitlig och motståndskraftig under hårda omgivningsvillkor eller vid högtrycksrengöring. Den lilla konstruktionen tillåter installationen i begränsade utrymmen. Den digitala IO-Link-kommunikationen förhindrar störningar vid överföring av mätvärden.

Framgångsrik tack vare det modulära konceptet
Proberna kan förkortas eller ändras, så att LR-enheten minskar lagerhållningen och underlättar byten.

Användarvänlig inställning
En inställning offline genom användaren går att genomföra via en PC-baserad LR-enhet – IO-Link-givarens parametriseringsmjukvara. Sparade data av parameterinställningen kan kopieras över till andra givare, t.ex. för installationer av identiska konstruktioner.

Tillbehör