• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Mobilt dataminne för IO-Link: Kompakta men med stort lagringsutrymme

  • 128 kBytes är tillräckligt med minne för relevanta data och historik
  • Processrelevant information tillhandahålls lokalt
  • Digital typetikett: Enkel registrering av utbytbara komponenter till PLC

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • COM3-gränssnittet garanterar snabb dataöverföring

Lokalt informationsutbyte i anläggningsnätverket

Den externa IO-Link-minnes-DSU är en mobil universalenhet för lokal dataöverföring. Den lilla enheten ansluten till en IO-Link-master tillhandahåller sparade data till alla anslutna mottagare. Om den används till exempel som en digital typetikett: för ett utbytbart verktyg, kan PLC identifiera den oberoende och tillförlitligt, extrahera information om drifttimmar och varna operatören när underhåll måste utföras för att förhindra skador på verktyg eller arbetsstycket. Under drift sparas data kontinuerligt till historikminnet. Tack vare COM3-gränssnittet sker detta med 230,4 kbit/s. Totalt 128 kBytes ger tillräckligt utrymme för alla relevanta data.

Konfiguration och avläsning av data via moneo|configure

DSU100 är en 128 kBytes FRAM-datalagringsenhet som fungerar som lagringsmedium i industrimiljöer. Parameterinställning och datautbyte sker via det integrerade IO-Link-gränssnittet och kan utföras t.ex. via programvaran moneo|configure när systemet inte är i drift.

Beskrivning av tekniken

DSU100 är en 128 kBytes FRAM-datalagringsenhet som fungerar som lagringsmedium i industrimiljöer. Parameterinställning och datautbyte sker via det integrerade IO-Link-gränssnittet och kan utföras t.ex. via programvaran moneo|configure när systemet inte är i drift.

Enhetsspecifik information

IODD som krävs för konfigurationen av enheten, detaljerad information om processdatans struktur, diagnostikinformation, parameteradresseringar och information om erforderlig IO-Link-hård och mjukvara finns på www.ifm.com

Enhetens driftlägen

Enheten har stöd för olika driftlägen som t.ex. avläsning av enhetsspecifik globalt unik UID, läsa och skriva upp till 28 bytes data i en IO-Link-cykel och läsa och skriva stora datamängder med längdrestriktioner som endast appliceras av PLC:n. Automatisk åtkomst till USB-minnet under drift kan definieras via ett flertal kommandon som reglerar och reglerar läs- och skrivbehörighet.