You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00

Nyckeln till industriell IoT

  • Förkonfigurerad, det krävs inget SIM-kort
  • Webbaserad instrumentbräda för visualisering och analys av molndata
  • Epost- eller textmeddelanden när gränsvärden har överskridits

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • IO-Link-givarens data skickas direkt via mobilt nätverk till molnet
  • Två IO-Link-givare kan anslutas

Molnanslutning för alla IO-Link-givare
IoT-gatewayen erkänner upp till två anslutna IO-Link-givare och skickar deras processvärden automatiskt via det mobila GSM-nätverket till molnet där uppgifterna lagras. Användaren kan visualisera och analysera uppgifterna via en webbaserad instrumentpanelbräda.

Larm skickas som ett textmeddelande eller via epost.
Några få musklick räcker för att sätta gränsvärden på instrumentpanelenbrädan för att kunna varna anläggningsoperatören via epost eller textmeddelande om värdena överskrids eller inte uppnås.

Export
Data från alla givare kan när som helst samlas ihopmmanfattas och exporteras automatiskt i en rapport.

Från givare till IoT
Givarinformation kan samlas direkt och skickas till molnet utan att behöva en anslutning till en styrenhet, dator eller ett företagsnätverk. Bortsett från tåtkomsten till spänningsförsörjning och GMS-nätverket behöver gatewayen ingen infrastruktur. Liksom alla ifm-produkter handlar det om en kraftig enhet som har en hög skyddsklass enligt IP 65. Därför kan den alltid användas i hårda industriella miljöer.

Användningsexempel
Gatewayen lämpar sig för alla användningsområden som primärt inte behöver en permanent överföring av mätvärden i realtid. Gatewayen kan även användas för att övervaka och utvärdera avlägsna delar i anläggningen som inte är anslutna till företagets infrastruktur.

Till exempel:

  • Tankövervakning som använder sig av en kapacitiv och kontinuerlig nivågivare av typ KQ10xx
  • Mätning av tryckluftsförbrukningen och läckageövervakning med hjälp av en tryckluftsmätaresräknare av typ SDxxxx
  • Fläktövervakning med hjälp av en diagnostisk vibrationsgivare av typ VVBxxx
  • Ventilövervakning med hjälp av en ventilgivare av typ MVQxxx