You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Kalibreringskontrollteknik: temperaturgivaren som kontrollerar sig själv

Kalibreringskontrollteknik: temperaturgivaren som kontrollerar sig själv

  • Omedelbart meddelande om avvikelser i noggrannheten
  • Förbättrad kvalitetsförsäkran mellan kalibreringsintervallen
  • Robust konstruktion för varaktiga precisionsmätningar även i tuffa omgivningar

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Transparent givarövervakning tack vare loggning av diagnosvärden
  • Simuleringsfunktionen förenklar installationen

Maximal pålitlighet för temperaturkänsliga processer
Tack vare den förbättrade inline-kalibreringsprocessen uppnår TCC-givaren en noggrannhet på ± 0,2 K över hela mätområdet. Det gör den perfekt anpassad för användning i temperaturkänsliga processer som bearbetning av mat, gummi eller kol. Dessutom säkerställer TCC-givaren en smidig bearbetning och hög produktkvalitet genom att ständigt övervaka sin egen pålitlighet. Om givaren avviker från de individuellt definierade toleransvärdena eller ifall en givare inte fungerar korrekt, skickar den en motsvarande signal via en tydligt synlig lysdiod och diagnosutgången.

Robust design för långvarig användning
Tack vare det komplett och tätade höljet och en ny mätsondskonstruktion, är TCC-givaren permanent beständig mot yttre påverkan så som fukt, termiska och mekaniska slag och vibrationer.

Permanent statuskontroll
Tack vare kalibreringskontrollen kontrollerar TCC-givaren ständigt sitt eget avdriftsbeteende. Givaren jämför temperaturvärdet till det samtidigt beräknade referensvärdet. Om avvikelsen ligger utanför toleransområdet, vilken kan ställas in mellan 0,5 och 3 K, avger TCC-givaren en optisk signal och skickar ett meddelande till den centrala styrenheten via IO-Link och diagnosutgången. Samma gäller om det inträffar allvarliga felfunktioner.

Kvalitetsförsäkran tack vare händelserelaterade åtgärder
Särskilt i produktionsprocesser där exakta temperaturvärden är avgörande för produktens kvalitet, är det viktigt att mätvärdena är absolut precisa. TCC-givaren gör det möjligt för anläggningsoperatörer att vidta händelserelaterade åtgärder vid avvikelser – istället för att vänta på nästa planerade kalibreringsintervall. Detta minskar risken för att förlora kompletta produktionsomgångar p.g.a. felaktiga produktionstemperaturer.

Transparent givarkommunikation
Visuell och digital indikering: TCC-givaren visar den aktuella statusen på ett enkelt och tydligt sätt. Om lysdioden på givaren är grön arbetar enheten säkert. Blå indikerar en temperaturavvikelse utanför toleransområdet. Röd indikerar en allvarlig felfunktion, så som ett fel hos det viktigaste mätelementet. Dessutom lagrar TTC-givaren automatisk alla data som behövs för en konstant dokumentering via IO-Link: installationsdatum, drifttimmar, temperaturhistogram samt loggböcker för händelsemeddelanden (drifttimmar och händelsenummer) och för kalibreringskontrollstatusen (drifttimmar, temperaturvärde, avdriftsvärde, gräns och status).

Simuleringsläge: garanterad pålitlighet även före installationen
Värdet i meddelandet från TCC-givaren kan definieras via programvara. I simuleringsläge kan processtemperaturen och referenstemperaturen, bland annat, väljas valfritt för att verifiera att givaren har integrerats korrekt i styrenheten eller inte. Denna processimulering fullföljer den höga nivån av pålitlighet som levereras av TCC-givaren.