1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. Flerfärgad tryckknapp med IO-Link

Flerfärgad tryckknapp med IO-Link

Flexibel anpassning till användningsområdet genom en individuell, justerbar givare även i våta miljöer

  • Ergonomiskt arbete genom att mjukt beröra givaren
  • Startfördröjning motverkar oavsiktlig omställning
  • Olika inställningsalternativ såsom färg, NO/NC eller utlösning via IO-Link
  • Justerbar ljusstyrka och känslighet i våta miljöer eller när driftstekniker bär handskar
  • Anläggningstillstånd indikeras via RGB-lysdioder

Mångsidig givare för alla användningsområden
Den nya flerfärgade tryckknappar från ifm möjliggör flexibel anpassning till ditt användningsområde. Tidigare brukade det krävas flera olika givare, numera räcker det med en individuellt justerbar givare. NO/NC-funktionen eller färgerna för olika drifttillstånd kan ställas in på några sekunder. Vidare så kan dynamisk, statisk eller bistabil omkoppling av givaren väljas.

Anpassningsbar till miljön
Den justerbara känsligheten möjliggör för användning i mycket våta miljöer eller manövrering med handskar. Den implementerade fördröjningstiden motverkar oavsiktlig omkoppling av givaren. Alla inställningar förblir lagrade även om givaren används utan IO-Link. Givaren räknar även kopplingscykler för behovsorienterat underhåll av maskinen.