1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Industriell bildbehandling
  4. 3D-givare för volymkontroll av segmenterade kärl

3D-givare för volymkontroll av segmenterade kärl

Drivs oberoende av nedsmutsning, färg och ytbeläggning, minskar avfall och avbrottstid och parametrarna är enkla att ställa in

  • Minskar avfall och avbrottstid
  • Oberoende av nedsmutsning, färg och ytbeläggning
  • Intuitiv inlärning och urval av olika former, satser och format
  • Enkla ”steg-för-steg”-inställningar för parameterar
  • Tomma tillstånd och överfyllnad kan detekteras separat
  • Kvalitetskontroll oberoende av ovidkommande ljus

Fördelar med volymkontroll i 3D
Systemet används för att kontrollera homogena containerfyllnader av viskösa medier, såsom degar eller pastor. Ett exempel är detekteringen av dubbeldeg. Automatiserad brödtillverkning utsätts ofta för fel vid fyllning av flera bakformer samtidigt (formsatser). Former som inte fylls äventyrar effektiviteten. Överfyllda former å andra sidan leder till försämrad kvalitet och ökad nedsmutsning av installationen och kan även öka risken för brand.

Mångsidig användning
Användningsområdet är ett optimalt val för många olika tillverkningsprocesser. Den kan användas i livsmedelstillverkning (tillverkning av bröd-, ost-, pasta- och köttprodukter), men även för tillverkningen av konsumtionsvaror tillverkade i gummi, cremer eller vaxer. 3D-volymkontrollen minskar avfall och avbrottstid och sparar på kostnader.