You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States

Luftfuktighetsgivarens fördelar och teknologi

Hur du säkerställer ett behagligt klimat för dina processer

  • Vad sägs om att kunna eliminera risken för kortslutning pga hög fuktighet innan du kopplar på din elektroniska styrenhet?
  • Vad sägs om att alltid kunna hålla ett öga på de klimatiska omgivningsförhållandena och på så sätt kunna garantera dina produkters goda kvalitet?

Luftfuktighetsgivaren LDH29x övervakar de klimatiska omgivningsförhållandena kontinuerligt och skyddar på så sätt produktprocessen och dina elektroniska styrenheter mot extrem fuktighet och övertemperatur.

Fördelar med IO-Link

Vad erbjuder versionen LDH29x via IO-Link?

  • 2 processvärden, för fuktighet och temperatur, endast via en tråd
  • Lagring av minimi- och maximivärden för temperatur och fuktighet
  • Diagnosdata, som t.ex. drifttimmar och påkopplingscykler
  • Histogram för fuktighet och temperatur
  • Enkelt givarbyte – parametrarna ställs in automatiskt vid anslutning till en IO-Link-master

Teknologi

Så här fastställer givaren luftfuktighetsvärdet

  • Fukten mäts med hjälp av ett kapacitivt mätningselement som består av två elektroder (kondensator) som utsätts för spänning. Mellan de två elektroderna finns dielektriskt material som kan absorbera fuktighet.
  • Ett konstant utbyte av ämnen mellan det dielektriska materialet och omgivningsluften säkerställer en jämvikt mellan mätningselementet och luften som ska mätas.
  • Om fukthalten i omgivningsluften förändras kommer även fukthalten i det dielektriska materialet förändras på samma sätt. Det leder i sin tur att kapacitansen i kondensatorn förändras, vilket gör det möjligt att fastställa den aktuella fuktighetsnivån.
Typ Mätområde
fuktighet
Mätområde
temperatur
Signal Precision

LDH290

0…100 %

-40...60 C

• Fuktighetanalog 4...20 mA
• Temperaturanalog 4...20 mA

• 4% fuktighet
• 1 °C temperatur

LDH292

0…100 %

-40...80 C

• IO-Link

• 3% fuktighet
• 0,3 °C temperatur

Användningsområden

Skydd för styrskåp och servrar

Elektricitet och fuktighet måste skiljas noggrant från varandra– det gäller även för styrskåp i automatiserade produktionssystem. Likväl kan fuktighet, särskilt i processer under hygieniska förhållanden som t.ex. i livsmedelsindustrin, tränga in i styrskåpet på grund av ofta förekommande rengöringsprocesser Möjliga orsaker är PG-gängade kopplingar, luftspringor, defekta tätningar eller dörrar som inte är ordentligt stängda. Om fuktighet på insidan inte upptäcks kan det leda till korrosioner.