1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. Signal och displaysystem
  5. Displayer för pulsövervakning

Signal och displaysystem - Displayer för pulsövervakning

  • Intuitiv hantering tack vare pekskärm och endast text
  • förändring av visning till röd/gul/grön när satt gränsläge överskrids eller inte uppnås
  • Hög ingångsfrekvens
  • Analog utgång eller kopplingsutgång för övervakning


Displayer för övervakning av pulsade signaler

De multifunktionella displayerna används för visning och utvärdering av pulssekvenser. Med hjälp av den programmerbara skaleringsfaktorn går det att räkna ut och visa till exempel varvtal, hastigheter, volymer eller omloppstider från den inkommande pulsfrekvensen. Utrustningens funktion kan anpassas till respektive användningsområde genom inställning av olika parametrar. Förutom displayen omfattar ifm-sortimentet varianter med analoga utgångar eller med två kopplingsutgångar som går att ställa in oberoende av varandra.