1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. Signal och displaysystem
  5. Displayer med övervakningsfuktion

Signal och displaysystem - Displayer med övervakningsfunktion

  • Intuitiv hantering tack vare pekskärm och endast text
  • förändring av visning till röd/gul/grön när satt gränsläge överskrids eller inte uppnås
  • Tillförlitlig övervakning av givare med analoga standardsignaler
  • Fritt skalbara visningsvärden och signalkombinationer
  • Kopplingsutgång för att tillförlitligt övervaka gränsvärden


Displayer med övervakningsfunktion

Den multifunktionella displayen används för att visa fysikaliska storheter som kan härledas från analoga standardsignaler. Utrustningens funktion kan anpassas till respektive användningsområde genom inställning av olika parametrar.
De två analoga ingångarna kan skaleras oberoende av varandra och visas individuellt eller i kombination. Så är till exempel en konfiguration som tryckskillnadsvisning eller som procentuell visning möjlig.
Det går även att ställa in de båda kopplingsutgångarna oberoende av varandra. Så kan till exempel en behållare helt automatiskt fyllas på med en pump.
Displayen kan enkelt installeras i höljen eller kontrollpaneler.