You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. Signal och displaysystem
  5. Displayer för processvärdevisning

Signal och displaysystem - Displayer för processvärdevisning

  • Intuitiv hantering tack vare pekskärm och endast text
  • Förändring av visning till röd/gul/grön när satt gränsläge överskrids eller inte uppnås
  • Tillförlitlig övervakning av givare med analoga standardsignaler
  • Fritt skalbara visningsvärden och signalkombinationer
  • Kopplingsutgång för att tillförlitligt övervaka gränsvärden

Signal och displaysystem - Displayer för processvärdevisning


Displayer för visning av processvärden

De multifunktionella displayerna används för att visa fysikaliska storheter som kan härledas från analoga standardsignaler. Det går att skalera signaler från givare med analogutgång.
Displayerna kan enkelt installeras i höljen eller kontrollpaneler.