1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. Signal och displaysystem
  5. Displayer för prcessvärdevisning

Signal och displaysystem - Displayer för prcessvärdevisning

  • Intuitiv hantering tack vare pekskärm och endast text
  • förändring av visning till röd/gul/grön när satt gränsläge överskrids eller inte uppnås
  • Tillförlitlig övervakning av givare med analoga standardsignaler
  • Fritt skalbara visningsvärden och signalkombinationer


Displayer för visning av processvärden

De multifunktionella displayerna används för att visa fysikaliska storheter som kan härledas från analoga standardsignaler. Det går att skalera signaler från givare med analogutgång.
Displayerna kan enkelt installeras i höljen eller kontrollpaneler.