1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Temperaturgivare
  5. Dykrör

Temperaturgivare – skyddsrör

  • Möjliggör kalibrering av givaren under drift
  • Versioner för användning i hygieniska applikationer
  • Kompakt och robust hölje
  • Lämplig för alla Ø 6 mm temperaturtillslag
  • Installationsdjup på 30 till 330 mm


Skyddsrör

Aggressiva medier, höga tryck och flödeshastigheter kräver användning av skyddsrör. Dessa förhindrar skadlig inverkan på temperaturgivare och möjliggör ett utbyte av givarna under pågående process.
En mängd olika processanslutningar och monteringslängder säkerställer användningen inom hygieniska och industriella applikationer.