You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Flödesgivare
  5. Styrpanel för kylvatten

Styrpanel för kylvatten

Styrpanel för kylvatten

Kontrollpanel för kylvatten

Kontrollpaneler för kylvatten används särskilt i mycket automatiserade robotar-punktsvetsningsanläggningar inom fordonsindustrin. För detta är kylningen av den främre delen av svetsningstången, den så kallade ”svetsningskåpan” obligatorisk. Skador på svetsningskåpan eller läckage i kylsystemet måste detekteras snabbt och tillförlitligt för att förhindra skador på råkarossen och för att på så vis undvika ett driftstopp.
Om en svetsningskåpa går sönder måste kylsystemen stoppa kylvätskeflödet mycket snabbt. Det säkerställs genom ifms kontrollpaneler för kylvatten.
En kontrollpanel för kylvatten består av ett filter, en flödesgivare och en vattenstoppventil i framåtflödet. I återflödet befinner sig en tryckgivare, en backventil och alternativt en reglerande ventil.
Filtret används för att filtrera bort fasta ämnen för att undvika stopp i kylsystemet.
Flödesgivaren övervakar kylvattenmängden i systemet. Överflöde på grund av läckage, hål i slangar eller att kåpan fallit bort och underflöde på grund av stopp eller slangar trycks ihop går att detektera på ett tillförlitligt sätt.
Vattenstoppventilen i framåtflödet stänger av systemets vattenflöde om ett fel uppstår och förhindrar läckage av kylvatten. Om en kåpa skulle ramla av eller om en slang skulle spricka förhindrar backventilen att kylvatten läcker ut genom återflödet.
Tryckgivaren övervakar drifttrycket i kylsystemets återflöde. På grund av dess mycket kort reaktionstid om en kåpa skulle falla bort och ett plötsligt tryckfall skulle uppstå säkerställs en snabb avstängning av systemet.
ifm erbjuder en kundanpassad kontrollpanel för kylvatten för valfri anpassning till respektive användning.