You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Flödesgivare
  5. Mekatroniska givare förintern kylning av borr

Mekatronisk flödesmätare

  • Kan användas för höga flödeshastigheter
  • Mycket kort svarstid
  • Enkel hantering: Kopplingspunkterna är kontinuerligt justerbara
  • Variabel processanslutning med adaptrar
  • Hög tillåten medietemperatur upp till 180 C

Mekatronisk flödesmätare


Mekatroniska givare

De mekatroniska flödesgivarna i SBY-serien övervakar flytande medier som vatten, glykollösningar, industrioljor eller kylsmörjmedel.
Givaren arbetar enligt en principen där kolven är fjäderstödd. Mot ventilsätet i kapslingen vilar kolven, men den trycks upp mot fjäderkraften genom det strömmande mediet. Kolvpositionen är en indikator för flödet. Fjäderkraften återställer kolven i dess utgångsposition om flödet minskar och förhindrar på så sätt ett tillbakaflöde.
Den robusta mekaniska konstruktionen tillåter användning vid höga tryck och inom tuffa industriella miljöer. I produktsortimentet ingår flödestransmittrar med analog utgång och flödesvakt med kopplingsutgång. Kopplingspunkterna på flödesvakterna går att ställa in och fixera via en inställningsskruv.
Beroende på flödesmängden som skall detekteras finns enheter tillgängliga med olika processanslutning.