You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. System för pulsutvärdering
  5. Tidrelän

Pulsutvärderingssystem - Tidrelän

  • Justerbar påslagnings- och frånslagningsfördröjning
  • Valbart med på- och/eller av-fördröjning och momentanpulser
  • Skydd för en tank mot överflöde eller torrkörning
  • För tillförlitligt slitageskydd för pumpar och ventiler
  • Snabb och tidsbesparande montering på skena

Pulsutvärderingssystem - Tidrelän


Tidrelä

Tidreläet tar emot signaler från en extern givare och kopplar sina utgångar i enlighet med de justerbara ingångs- och utgångsfördröjningarna. Som alternativ går det att ställa in respons- och/eller återfallsfördröjning, mellanlägespuls för påslagning och avstängning via en omkopplare.
Typiska användningsområden är inom styrsystem för belysning (minutljus, brytare för trappljus eller automatiskt trappljus) eller inom styrsystem för fläktar (fördröjningsreläer).