You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. System för pulsutvärdering
  5. Industriella timers

Pulsutvärderingssystem - Industriella timers

  • Tydligt läsbar 6-siffrig LED-display
  • Versioner i AC eller DCV
  • Hög ingångsfrekvens
  • Analog utgång eller kopplingsutgång för övervakning

Pulsutvärderingssystem - Industriella timers

Stoppur och tidmätning

De multifunktionella displayerna används för visning och utvärdering av pulssekvenser. Med hjälp av den programmerbara skaleringsfaktorn går det att räkna ut och visa till exempel varvtal, hastigheter, volymer eller omloppstider från den inkommande pulsfrekvensen. Utrustningens funktion kan anpassas till respektive användningsområde genom inställning av olika parametrar. Förutom displayen omfattar ifm-sortimentet varianter med analoga utgångar eller med två kopplingsutgångar som går att ställa in oberoende av varandra.