You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. System för pulsutvärdering
  5. Synkroniseringsövervakning

Pulsutvärderingssystem - Synkroniseringsövervakning

  • Övervakning av två gränsvärden med separata utgångsreläer
  • Hög infrekvens på upp till 60 000 pulser/minut
  • Olika konfigurerbara övervakningsfunktioner
  • Tydligt läsbar, ljusstark OLED-display
  • Stort driftstemperaturintervall

Pulsutvärderingssystem - Synkroniseringsövervakning

Övervakning av synkronism

Enheten används i vanliga fall för övervakning av krypning och synkronism vid glidförband, remtransportörer och andra användningsområden där varvtalsskillnader utvärderas.
Synkronismvakten jämför pulsföljderna som genereras av givarna. Om de båda drivenheternas varvtal är olika aktiveras synkronismvakten. Det går att ställa in återställningstiden och den högsta pulsdifferensen.
Displayer med bra bildkvalitet och den intuitiva driften underlättar för användaren att ställa in parametrar och starta driften.