You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. System för pulsutvärdering
  5. Slirövervakning

Pulsutvärderingssystem - Slirövervakning

  • En kopplingsutgång för rotationshastighet och en för eftersläpningsövervakning
  • Hög infrekvens på upp till 60 000 pulser/minut
  • Olika konfigurerbara övervakningsfunktioner
  • Tydligt läsbar, ljusstark OLED-display
  • Stort driftstemperaturintervall

Pulsutvärderingssystem - Slirövervakning


Krypningsövervakning

Krypning kallar man varvtalsskillnader mellan den drivande och icke-drivande sidan av en drivstång. Varvtalsskillnader kan uppstå genom att en koppling eller en kilrem eller en drivrem glider åt sidan. Krypningsövervakning beräknar den procentuella varvtalsskillnaden och aktiverar när gränsvärdet har uppnåtts. Signalen kan användas för att stänga av systemet för att på så sätt undvika slitage eller skador genom värme som orsakas av friktion.
Det är möjligt att övervaka två separata gränservärden för krypning och varvtal. Övervakningen av varvtal kan ställas in både på överskridning och underskridning av gränsvärden.