• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Asistență tehnică
  2. Serviciul de calibrare

Descoperiți serviciul de calibrare ifm

Calibrare de înaltă precizie cu ajutorul ifm electronic

Metoda de calibrare pentru senzori de presiune

Măsurarea comparativă pentru calibrarea senzorilor de presiune se realizează cu regulatoare electronice de presiune și cu dispozitive de testare a greutății brute de înaltă precizie, utilizând piese cu masă cunoscută.

Metoda de calibrare pentru senzorii de temperatură

În acest caz, măsurarea comparativă se efectuează în băi de lichid amestecate, cu temperatură controlată, cu ajutorul unor senzori de temperatură de referință de înaltă precizie.

Metoda de calibrare pentru senzorii de debit

În funcție de mediu, măsurarea comparativă se efectuează prin utilizarea unor dispozitive de debit de referință de înaltă precizie și a unor duze critice.

Metoda de calibrare pentru senzorii analitici

Măsurarea comparativă se realizează prin utilizarea unei soluții de calibrare secundare.

Beneficiați de calibrări certificate

Efectuarea de calibrări certificate (DAkkS)

Calibrarea este efectuată de ifm în calitate de laborator acreditat, prin intermediul unei măsurători comparative în conformitate cu ghidul DKD-R 5-1(09/2018) „Calibrarea termometrelor cu rezistență” sau cu ghidul DKD-R 6-1 (03/2014) "Calibrarea manometrelor" sau cu ghidul KV-F001 (2017-06) „Metoda de calibrare internă pentru senzorii de debit”.

Sisteme de măsurare pentru emiterea certificatelor DAkkS / de fabrică

Acestea sunt conforme cu standardele naționale ale Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) sau cu alte standarde naționale. Spre deosebire de certificatele de calibrare DAkkS, certificatele de fabrică nu sunt acceptate ca dovadă de trasabilitate.

 

Observații speciale

  • În plus față de valorile de proces analogice, ifm oferă opțiunea de a specifica și valorile de proces IO-Link în certificatul de calibrare.
  • Toate certificatele sunt bilingve și sunt emise în limbile germană și engleză
  • Certificatele corespunzătoare trebuie să fie solicitate la comanda articolului în cauză

Calibrări și recalibrări pentru o varietate de senzori – prezentare generală a cantităților pe care le putem etala

Senzori de debit

Calibrare ISO (aer) 6 puncte de măsurare
Calibrare ISO (apă) 4 puncte de măsurare
Calibrare DAkkS (aer) 6 puncte de măsurare
Certificat de fabrică Multipunct

Senzori de presiune

Calibrarea ISO 6 puncte de măsurare
Calibrarea DAkkS 11 puncte de măsurare
Certificat de fabrică Multipunct

Senzori de temperatură

Calibrarea ISO 3/5/n puncte de măsurare
Calibrarea DAkkS 3/5/n puncte de măsurare
Certificat de fabrică Multipunct

Senzori analitici

Calibrarea ISO 3 puncte de măsurare
Certificat de fabrică Multipunct
 

 

Senzori de temperatură cu infraroșu

Certificat de fabrică Multipunct
Recalibrare 3 puncte de măsurare

Monitor optic de particule de ulei

Recalibrarea monitorului de particule de ulei 4 puncte de măsurare
Certificat de fabrică Multipunct