1. Strona startowa
  2. IO-Link
  3. Wiedza / FAQ

FAQ na temat IO-Link

Dalsze informacje na temat IO-Link

Co oznacza IODD?

IO-Link Device Description. Plik IODD zawiera niezbędne informacje o danym urządzeniu IO-Link. Są to np. możliwe do ustawienia parametry, wartości pomiarowe i informacje diagnostyczne.
 

Gdzie można znaleźć plik IODD?

Na naszej stronie internetowej przy karcie katalogowej każdego urządzenia IO-Link w zakładce „Dalsze informacje”.
Niezależna wyszukiwarka „IODD Finder” jest dostępna na stronie konsorcjum IO-Link: www.io-link.com lub bezpośrednio: https://ioddfinder.io-link.com/#/
 

Gdzie przechowywany jest plik IODD?

Plik IODD jest zapisany w oprogramowaniu LINERECORDER DEVICE lub innym oprogramowaniu do parametryzacji urządzeń IO-Link.
 

Co to jest „wartość pomiarowa”?

Jest to wartość cyfrowa przesyłana przez czujnik do systemu głównego.
 

Czym różni się pomiar przy użyciu IO-Link od sygnału 4..20mA?

Nie dochodzi do strat na skutek przetwarzania, skalowania lub transmisji. Cała wartość pomiarowa jest przesyłana w sposób cyfrowy. Podatny na błędy transmisji i konwersji oraz zakłócenia sygnał analogowy został wyeliminowany. Wartość pomiarowa przesłana w sposób cyfrowy może być wyświetlona bezpośrednio.

Link:   www.ifm.com/pl/pl/shared/technologien/io-link/vorteile/przewaga-dzięki-io-link
 

W jaki sposób IO-Link wykrywa przerwanie przewodu?

Master IO-Link sprawdza wszystkie podpięte urzadzenia IO-Link poprzez cykl komunikacyjny. Jeśli urządzenie nie odpowiada, przerwanie przewodu jest natychmiastowo wykryte i zasygnalizowane niezależnie od wartości pomiarowej.
 

Jak IO-Link może zredukować różne wejścia/wyjścia?

Używając IO-Link, użytkownik wymienia dane wejściowe i wyjściowe poprzez port mastera IO-Link z czujnikiem lub aktuatorem. Typowe rozróżnienie portu wejściowego od wyjściowego nie ma już miejsca.
W trybie standardowym bez IO-Link, każdy port mastera IO-Link może być skonfigurowany jako standardowe wejście lub wyjście binarne.
 

Co to są dane dwukierunkowe?

Dane przesyłane w obu kierunkach, z mastera i do mastera IO-Link.
 

Czym różni się port A od portu B?

Port A jest przeznaczony do zasilania niskoprądowych urządzeń, głównie czujników. Port B dzięki dodatkowemu, niezależnemu zasilaniu pozwala na podłączenie urządzeń wykonawczych.
 

Co to jest master?

Master IO-Link służy do podłączenia jednego lub kilku urządzeń IO-Link do systemów wyższego rzędu.

Kliknij w link, aby wyselekcjonować odpowiedni master IO-Link: www.ifm.com/pl/pl/category/055/055_010
 

Jakie funkcje może wykonywać moduł pamięci?

Przy instalacjach nie wykorzystujących mastera IO-Link, moduł pamięci może zostać użyty do zapamiętania parametrów danego urządzenia i ponownego wgrania tych parametrów podczas wymiany urządzenia. Zapamiętane parametry mogą być wgrywane jedynie do urządzeń tego samego typu z ustawieniami fabrycznymi.

Kliknij w link, aby dowiedzieć się więcej o module pamięci: www.ifm.com/pl/pl/product/E30398
 

Co trzeba zrobić przed użyciem mastera IO-Link?

Każdy port mastera IO-Link musi być skonfigurowany przez użytkownika, zgodnie z wymaganiami danej aplikacji: tryb pracy portu (DI, DO, IO-Link), ilość danych procesowych i długość ramki danych. Zaleca się aktywację identyfikacji urządzeń na danym porcie, w celu zapewnienia późniejszej kompatybilności zamienników.
Oprogramowanie LR DEVICE ułatwia te zadania, poprzez możliwość zeskanowania sieci i konfiguracji masterów IO-Link ifm i podłączonych do nich urządzeń IO-Link.

Kliknij w link, aby przejść do oprogramowania LR DEVICE: www.ifm.com/pl/pl/product/QA0011
 

W jaki sposób można przedstawić w sterowniku dane procesowe z czujników?

Poniższy dokument opisuje integrację urządzeń IO-Link ze sterownikiem PLC na przykładzie czujników ciśnienia i czujników przepływu ifm.
Integracja czujników IO-Link ze sterownikiem PLC.

Włączanie czujników IO-Link do układu sterowania.