1. Strona startowa
  2. IO-Link
  3. Parametryzacja

IO-Link – Parametryzacja / wizualizacja

IO-Link – Proste uruchamianie

Parametryzacja i wizualizacja

  • Prosta i szybka parametryzacja za pomocą mastera IO-Link.
  • Czytelna prezentacja.
  • Prosta i szybka parametryzacja urządzeń (punkt-multipunkt).
  • Możliwość transmisji zestawów parametrów.

LR DEVICE

LR DEVICE to oprogramowanie do wygodnej parametryzacji czujników i masterów IO-Link w trybie online i offline. Umożliwia jednolitą parametryzację i wizualizację wszystkich czujników, elementów wykonawczych i masterów ifm serii AL11xx z interfejsem IO-Link. Do funkcji standardowych należy import opisów IODD oraz automatyczna identyfikacja podłączonych urządzeń. Czytelna prezentacja ustawianych parametrów umożliwia łatwe określanie funkcji urządzenia. Zestawy parametrów można zapisywać i przesyłać.

Do celów dokumentacji można je również archiwizować w postaci pliku PDF. Wartości procesowe są prezentowane graficznie podczas uruchamiania. Ułatwia to optymalizację parametrów w zależności od konkretnego zastosowania, co zapewnia bezawaryjną pracę systemu.

Przesyłanie wartości pomiarowych do sterownika

Czujniki z IO-Link oferują szereg funkcji, które mogą być udostępnione sterownikowi PLC. Aby można było z nich korzystać, muszą zostać zaimplementowane indywidualnie w sterowniku PLC.

Jest to bardzo czasochłonne i kosztowne, zwłaszcza przy realizacji niezbędnych interfejsów użytkownika. Firma ifm oferuje gotowe szablony programowania i aplikacje. Znacznie upraszczają one projektowanie i uruchomienie oraz eliminują ryzyko błędów.

Oprogramowanie