You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Czujnik prędkości w kompaktowej obudowie

Najłatwiejsza kontrola prędkości obrotowej

Przenośniki, napędy pasowe, wirówki czy przenośniki ślimakowe:
Kompaktowy czujnik prędkości jest pierwszym wyborem wszędzie tam, gdzie ruchy obrotowe lub liniowe muszą być monitorowane pod względem nadmiernej i zbyt małej prędkości. Dzięki atestowi ATEX możliwe jest również bezpieczne stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem, na przykład w przetwórstwie zboża.

Wszystko w kompaktowej obudowie

Zarówno czujnik indukcyjny generujący impuls, jak i ocena prędkości są zintegrowane w kompaktowej obudowie M18 - umożliwia to znaczną oszczędność miejsca. Dzięki trwałej metalowej obudowie nie ma potrzeby stosowania dodatkowej obudowy chroniącej przed uderzeniem.

Szczegóły na temat kompaktowego czujnika prędkości

Zastosowanie w systemie przenośnika

Zadanie

Niezależnie od tego, czy jest to przenośnik taśmowy, ślimakowy czy też podnośnik kubełkowy: Aby uniknąć nieplanowanych przestojów spowodowanych nagromadzeniem znacznej ilości materiału, ważne jest, aby zawsze monitorować sprawne działanie systemu przenośnika.

Rozwiązanie:

  • Zdecentralizowany czujnik monitoruje, czy urządzenie nadal pracuje
  • Czujnik może wygenerować komunikat alarmu, gdy tylko system przenośnika się zatrzyma.
  • Sterownik nie musi oceniać złożonych impulsów i częstotliwości, więc ma większą zdolność do realizacji właściwych funkcji sterowania.

Zasada wartości pomiarowej

Prosta zasada pracy
– na wale obrotowym wymagany jest tylko jeden element tłumiący
T=1/f
Czujnik wykorzystuje czas pomiędzy dwoma zdarzeniami tłumienia do obliczenia prędkości
Regulowana prędkość nominalna
Fakt przekroczenia lub zbyt dużego zmniejszenia prędkości nominalnej jest przekazywany jest za pomocą konfigurowalnego sygnału wyjściowego
Niezawodny start urządzenia
Brak fałszywego wyzwalania pracy dzięki konfigurowalnemu opóźnieniu rozruchu

Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link

Czujnik zapewnia wiele informacji dzięki IO-Link:

  • Wartości prędkości
  • Wartości minimalne i maksymalne
  • Punkty przełączania

IO-Link umożliwia wygodne ustawienie parametrów, np.:

  • Opóźnienie rozruchu
  • Tryb pracy (tryb jednopunktowy, tryb okna, tryb dwupunktowy)
  • Łatwe ustawianie punktu przełączania przyciskiem programowania

Czujnik można również regulować ręcznie na miejscu za pomocą pokrętła