• Produkty
 • Branże
 • Rozwiązania IIoT
 • Serwis
 • Firma

Kompletny zestaw: wykrywanie produktów w zakresie towarów przychodzących i wychodzących

 • Jednoznaczne przyporządkowanie produktów do towarów przychodzących i wychodzących
 • Unikanie błędów w dostawach dzięki przejrzystemu przepływowi towarów
 • Standaryzowany interfejs do SAP/ERP
 • Gotowy do zastosowania pakiet z łatwą konfiguracją w formie graficznej
 • Z wykrywaniem kierunku i opcjonalnym pomiarem objętości 3D

Prosta logistyka

Kompletne rozwiązanie dla towarów przychodzących i wychodzących zawiera wszystkie komponenty RFID wymagane do automatycznego wykrywania produktów. Opcjonalne czujniki oferują możliwość określenia kierunku ruchu, a nawet objętości produktów.
Procesy te wspomagają optyczne i akustyczne urządzenia sygnalizacyjne. Raporty i komunikaty alarmowe mogą być przekazywane bezpośrednio do systemu zarządzania towarami.

Łatwa rozbudowa

Pakiet podstawowy z centralnym sterownikiem egeController można w każdej chwili uzupełnić o rozszerzenia dla maks. 10bramek.

Przejrzysty przepływ towarów

Dzięki zastosowaniu inteligentnej kontroli towarów przychodzących i wychodzących z pomocą RFID, przepływy towarów mogą być w sposób przejrzysty wyświetlane, a następnie przekazywane do inteligentnego systemu. Pozwala to na optymalizację czasu ładowania, uniknięcie błędów i oszczędność kosztów.

Zalety inteligentnej kontroli towarów przychodzących i wychodzących

 • Jednoznaczne przyporządkowanie produktów do towarów przychodzących i wychodzących
 • Unikanie błędów w dostawach dzięki przejrzystemu przepływowi towarów
 • Oszczędność kosztów i mniej błędów

Bramka Track and Trace Gate firmy ifm

Bezpieczeństwo i przejrzystość w przepływie towarów

Bramka ifm Track and Trace Gate to kompletne rozwiązanie do zautomatyzowanej i przejrzystej logistyki w zakresie przyjmowania i wydawania towarów. Dzięki bezpośredniemu przeniesieniu wszystkich przepływów towarów na poziom informatyczny można powiązać produkcję, zapasy i dostawców w sposób bardziej efektywny niż kiedykolwiek wcześniej.