• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Czujniki i kamery 3D do montażu za osłonami lub ekranami ochronnymi

  • Możliwość sprawdzania obecności osób, liczenia ich lub oceny przepływu osób bez naruszania ich praw
  • Płaski przód ułatwiający montaż za osłonami lub ekranami ochronnymi uniemożliwia akty wandalizmu
  • Osłona przed światłem rozproszonym do montażu za szkłem

Nadzór dla Twojego bezpieczeństwa
Oprócz nadzoru nad newralgicznymi punktami w przestrzeni publicznej, np. galeriami handlowymi, dworcami kolejowymi czy lotniskami, coraz ważniejsze staje się zapewnienie ochrony instalacji o znaczeniu krytycznym, np. kontroli dostępu w bankach, elektrowniach jądrowych czy na granicach. W celu zapewnienia sprawnego działania tych coraz bardziej skomplikowanych instalacji często stosuje się systemy 3D. Z jednej strony zapewniają one poszanowanie praw wszystkich osób, z drugiej wykrywają liczbę, położenie lub kierunek ruchu przechodniów.

Montaż za osłonami lub ekranami ochronnymi
Jeśli system 3D ma zostać ukryty ze względów konstrukcyjnych lub zabezpieczony przed aktami wandalizmu, zaleca się montaż za osłoną ochronną. W tym celu przód obudowy jest szczególnie płaski. Specjalna osłona przed światłem rozproszonym ułatwia montaż za szkłem.