Due to maintenance work, we are currently unable to provide you with all shop functions.
You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Woda - nasz deficytowy zasób: ifm kontynuuje wspieranie firm w ograniczaniu zużycia wykorzystując efektywność we wszystkich wymaganych procesach.

Przy stałym wzroście globalnej populacji i wpływie światowych zmian klimatu wzrasta również zapotrzebowanie na podstawowy i życiodajny zasób naturalny, jakim jest woda. Aby sprostać tym potrzebom krytyczne jest natychmiastowe uzdatnianie wody po jej użyciu, tak, żeby była znowu dostępna do bezpiecznego wykorzystania. Powoduje to konieczność stosowania bardziej złożonych, bardziej skutecznych procesów, które jednocześnie muszą być tak tanie, jak tylko to możliwe.

Aby sprostać tym wyzwaniom ifm oferuje niezawodne i innowacyjne rozwiązania automatyki. Ponieważ zawsze bierzemy pod uwagę bieżące trendy i wymagania, również poszukujemy rozwiązań najlepszych z możliwych na najbliższą przyszłość, aby zapewnić na niezmienionym poziomie bezpieczeństwo i funkcje życiowe.

Korzyści odnoszone z naszych rozwiązań automatyki.

Z powodu wzrastającej niedostępności i wartości naszych zasobów świeżej wody ważne jest aby działanie zakładów było tak efektywne jak to tylko możliwe, w całym cyklu przetwórczym. Nasze rozwiązania, obejmujące zarówno sprzęt jak oprogramowanie, oferują Państwu możliwość zapewnienia działania instalacji w zakładzie w najlepszy sposób biorąc pod uwagę wskaźnik OEE.

Dostępność:
Skorzystaj z wartości dodanej, którą zapewnia komunikacja IO-Link. Na drodze od czujnika do systemów IT oferujemy wszystkie elementy niezbędne do wglądu w każdej chwili w stan zdrowia i wymagania konserwacyjne Twojego systemu. Pozwala to zminimalizować występowanie przestojów.
Wydajność:
Im bardziej precyzyjne są dostępne dane z instalacji, tym bardziej skutecznie można uzdatniać wodę do osiągnięcia wymaganej jakości. W tym celu zapewniamy Ci precyzyjną technologię czujników, struktury umożliwiające bezstratne przesyłanie danych przez IO-Link i oprogramowanie do prostego, przejrzystego dialogu z instalacją.
Jakość:
Nawet najmniejszy błąd w uzdatnianiu wody wywołuje stratę tego cennego zasobu. Nasze rozwiązania do ciągłych analiz jakościowych i przejrzystego monitorowania i sterowania wszystkich elementów automatyki zaangażowanych w proces pozwalają Ci niezawodnie zabezpieczyć wymagania jakościowe w długich okresach czasu.

Skorzystaj z porady naszych ekspertów

Razem doprowadzimy Twój projekt do sukcesu.

Przekonany? Po prostu skontaktuj się z nami. Będziemy towarzyszyć Ci w tej podróży. Aby sprostać Twoim wymaganiom nasz zespół ekspertów sprzedaży ifm będzie wspierał Cię od samego początku - w zakresie od doradztwa strategicznego do zaprojektowania indywidualnego rozwiązania sprzętowego i software'owego i związanych z tym wdrożeń i dalszego wsparcia.