You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Produkty
  2. Monitoring warunków pracy
  3. Konwersja sygnału
  4. Konwersja częstotliwości na sygnał prądowy

Konwersja częstotliwości na sygnał prądowy

  • Proporcjonalna do częstotliwości wartość wyjściowa prądu lub napięcia
  • Wysoka częstotliwość wejściowa do 60 000 impulsów/minutę
  • Wiele konfigurowalnych funkcji monitorowania
  • Czytelny, jasny wyświetlacz OLED
  • Szeroki zakres temperatury roboczej

Konwersja częstotliwości na sygnał prądowy


Przetwornik częstotliwość-prąd

Przemysłowe procesy produkcyjne często wymagają rejestracji prędkości przenośnika ijej monitoringu pod kątem zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wartości.
Programowalny przetwornik częstotliwość-prąd to urządzenie do wyświetlania iprzekształcania częstotliwości. Urządzenie to odbiera impulsy zzewnętrznych czujników inadajników orazokreśla ich częstotliwość woparciu opomiar trwania okresu. Przy uwzględnieniu nastawionych parametrów urządzenie generuje analogowy sygnał wyjściowy, proporcjonalny do zarejestrowanej częstotliwości, ew. prędkości obrotowej.
Przetwornik jest ponadto wyposażony wwyjście tranzystorowe ijedno wyjście przekaźnikowe, które dokonują włączenia lub wyłączenia przy zbyt niskiej lub wysokiej częstotliwości względem nastawionej częstotliwości progowej.