You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Produkty
  2. Monitoring warunków pracy
  3. Konwersja sygnału

Konwersja sygnału

  • Niezawodne wydłużanie i dzielenie impulsów
  • Niezawodne przetwarzanie częstotliwości na prąd
  • Regulowana zwłoka włączania i wyłączania

Systemy do przekształcania sygnałów

W maszynach i urządzeniach często konieczne jest monitorowanie i analizowanie sekwencji impulsów. Wygenerowane sygnały muszą być wstępnie przetworzone w celu analizy w układzie sterowania. Asortyment ifm obejmuje dzielniki impulsów, wydłużacze impulsów, przetworniki częstotliwości na prąd oraz urządzenia do opóźniania włączania i wyłączania sygnałów.
Wszystkie urządzenia można wygodnie zamontować na szynie zaciskowej.