You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Identifikacijski sustavi sustava RFID
  3. Sustav UHF, od 865 do 928 MHz

Sustav UHF, od 865 do 928 MHz

Identifikacija u proizvodnji i logistici. Veliki rasponi, mnogo označnih pločica.

Interfejs
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP

Fleksibilan:
Antene iznimno niskog, niskog, srednjeg i velikog raspona za svako područje primjene.

Jednostavan:
Jedinice za vrednovanje UHF s četiri vanjska antenska terminala.

Integriran:
Ethernet TCP/IP i Ethernet IP interfejs za postavljanje parametara i podatkovni prijenos.

Robustan:
Stupanj zaštite IP 65 / IP 67 u skladu je sa svim potrebama teških industrijskih uvjeta.

Jedinice za vrednovanje UHF.
Kao komponente platforme sustava UHF, jedinice za vrednovanje UHF, DTE830 i DTE930 u skladu su s pojasevima UHF u Europi i SAD-u. Postavka profila odgovarajućih zemalja omogućava uporabu jedinica u mnogim drugim zemljama.

Antene iznimno niskih i niskih raspona.
Ove se antene ističu bliskom poljem. Radi omogućavanja raznih mogućnosti odabira rabe se najmanji mogući dizajni jer oni imaju kratke raspone očitavanja.

Antene srednjeg raspona.
Zahvaljujući manjim dimenzijama antene srednjeg raspona odabrane su za područja primjene u bliskom/dalekom polju uz raspone očitanja do 2 m.

Antene velikog raspona.
Uz kut otvaranja do 30° ove su antene razvijene za područja primjene u dalekim poljima gdje su potrebni rasponi očitanja do 10 m.

Različite jedinice za vrednovanje.

DTE830/930:
Jedinice za vrednovanje UHF za vanjske antene za područja primjene kratkog i velikog raspona. S digitalnim ulazima/izlazima i Ethernet interfejsom.

DTE820:
Jedinice za vrednovanje UHF s integriranom antenom i sustavom PoE (Power over Ethernet).

Sustav RFID u primjeni.
Platforma sustava UHF poduzeća ifm rabi se u proizvodnji, intralogistici i tehnologiji transportera zahvaljujući antenama specifičnima za područje primjene. Dobra kao što su ambalaža i palete mogu se otkriti beskontaktno.

Sustav UHF RFID optimiziran je za primjenu u nadzoru proizvodnje i protoka materijala, upravljanju imovinom i dobavljačkim lancima kao i u sustavu track & trace („prati & pronađi”).

Do 20 cm: ANT805/ANT810.
Antena (iznimno) niskog raspona za selektivno otkrivanje pojedinačnih proizvoda iz blizine.

Do 2 m: ANT820.
Antena srednjeg raspona za pouzdano otkrivanje većih jedinica, npr. na transportnoj traci.

Do 10 m: ANT860.
Antena velikog raspona za istovremeno otkrivanje velikih količina, npr. kutija na paletama nakon što se prijeđu vrata.

Sustav RFID, DTE – sustav UHF od 865 do 928 MHz