• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Nadgledanje industrijskih uvjeta koje je jednostavno provesti

  • Učinkovito automatsko nadgledanje stanja za jednostavne strojeve
  • Glatka integracija izravno u industrijske sustave Ethernet
  • Jednostavni indikatori u stvarnom vremenu za automatizirana upozorenja

Poboljšan rad zahvaljujući sustavu IO-Link

  • Hvatanje sirovog signala za naprednu analitiku
  • Bez potrebe za upravljačkim kabinetom ili pretjeranim ožičenjem zahvaljujući sustavu IO-Link

Održavanje u stvarnom vremenu za industrijske strojeve
Industrijska razina zaštite strojeva integrira se izravno u vašu postojeću upravljačku platformu. Stanje uređaja stalno se nadgleda kako bi se provjerilo je li došlo do uobičajenih kvarova zbog udaraca, zamora komponenti ili trenja. Time se omogućava pravovremeno i predvidljivo planiranje održavanja prije nastanka velikih oštećenja ili kvara i prekida u proizvodnji. Strojevi su stalno i trajno zaštićeni za razliku od slučajeva u kojima se upotrebljavaju sustavi povremenog nadgledanja.

Lako povezivanje zahvaljujući sustavu IO-Link
Sustavom IO-Link koji se dokazao u industriji pojednostavljuje se integracija tehnologije industrije 4.0 izravno u vašu postojeću upravljačku platformu. Skupe sekundarne mreže, pristupnici i informacijsko-tehnološka podrška nisu potrebni. Masteri IO-Linka šalju signale o statusu u upravljačke elemente i mogu se slati izračunati i sirovi vibracijski signali u sustave viših razina za naprednu analitiku.

Procesne vrijednosti
Vibracijskim se senzorom VVB001 interno primaju i analiziraju razne procesne vrijednosti koje se rabe za otkrivanje pogrešaka strojeva.

v-RMS (stanja olabavljenosti stroja)
Efektivna vrijednost vibracijske brzine, identificira se zamor komponente.

a-RMS (stanja trenja stroja)
Efektivna vrijednost akceleracije, identificira se mehaničko trljanje.

a-Peak (stanja u kojima je došlo do udaraca stroja)
Maksimalna akceleracija, identificiraju se mehanički udarci.

Vršni faktor
a-Peak/a-RMS jedna je od najvažnijih mjera cjelokupnog stanja stroja.

Temperatura
Identificira se porast temperature prouzročen prekomjernim trenjem ili drugim pojavama (npr. električni uzroci).

Sirovi podatci
Radi detaljne analize ili analize uzroka u slučaju oštećenja senzorom se pružaju i sirovi podatci nastali bilježenjem akceleracije. Oni se zatim objavljuju na zahtjev kao BLOB (binarni veliki objekt) i prenose sustavom IO-Link. Sustavom se može bilježiti radno stanje u intervalima od četriju sekundi i prenositi podatci tijekom nekoliko minuta u sustave viših razina.