• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. ecomatmobile
  2. Εφαρμογές
  3. Γεωργικά και δασοκομικά οχήματα

Γεωργικά και δασοκομικά οχήματα

ecomatController
Ο ισχυρός ελεγκτής για σύνθετες λειτουργίες μηχανής σε αυτοκινούμενα αγροτικά μηχανήματα

Μάθετε περισσότερα

ioControl - η στιβαρή μονάδα για προσαρτώμενες συσκευές
Η ελεύθερα προγραμματιζόμενη μονάδα πεδίου με διεπαφές CAN επιτρέπει την αξιόπιστη επικοινωνία με το τρακτέρ

Μάθετε περισσότερα

ISOBUS πύλη
Ο ευκολότερος τρόπος για χρήση του ISOBUS. Υπάρχουν βιβλιοθήκες για τους ελεγκτές οχημάτων της ifm που επιτρέπουν τη γρήγορη και αξιόπιστη ενσωμάτωση του ISOBUS σε (ήδη υπάρχουσες) εφαρμογές.

Μάθετε περισσότερα

Προβολή πληροφοριών του οχήματος στο HMI
Προβολή συνθηκών λειτουργίας, πληροφοριών διάγνωσης, κατάστασης εισόδων και εξόδων, παρακολούθησης σφαλμάτων και μηνυμάτων συστήματος

Μάθετε περισσότερα

Κάμερες για υποβοήθηση του χειριστή
Έξυπνη ανίχνευση σχημάτων και περιγραμμάτων για αυτόματο έλεγχο της μηχανής και των λειτουργιών εργασίας

Μάθετε περισσότερα

Εποπτεία στόλου μηχανημάτων
Για έλεγχο του στόλου μηχανημάτων σας και των καταστάσεων λειτουργίας ανά πάσα στιγμή

Μάθετε περισσότερα

Επιτήρηση θερμοκρασίας
Παρακολουθήστε τη θερμοκρασία λαδιού της μηχανής σας με έναν αισθητήρα θερμοκρασίας ειδικά σχεδιασμένο για οχήματα

Μάθετε περισσότερα

Στο χωράφι ή στο δάσος, οχήματαεκτίθενται σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας και εξωτερικές επιδράσεις. Με την γκάμα προϊόντων ecomatmobile, η ifm προσφέρει στιβαρούς ελεγκτές, HMI, μονάδες εισόδου/εξόδου και αισθητήρες, όλα ειδικά σχεδιασμένα για αυτές τις εφαρμογές.

Ο μηχανικός σχεδιασμός των ελεγκτών και των μονάδων είναι ειδικά ταξινομημένος για μόνιμες κρούσεις και κραδασμούς. Στο χωράφι ή στο δάσος: Καμία πρόκληση δεν είναι ανυπέρβλητη για τα συστήματα ecomatmobile της ifm.

Η αυτόματα καθοδηγούμενη θεριζοαλωνιστική μηχανή είναι ένα πλήρες εργοστάσιο πάνω σε τροχούς. Είναι εξοπλισμένη με εξαρτήματα ecomatmobile και αισθητήρες της ifm για εφαρμογές οχημάτων και εγγυάται αξιόπιστη, οικονομική και οικολογική λειτουργία. Ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας, η επικοινωνία μεταξύ του ecomatController και του ελεγκτή του κινητήρα μέσω SAE J 1939 βοηθά στην εξοικονόμηση καυσίμου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το mobile IoT εξασφαλίζει τη μετάδοση των δεδομένων λειτουργίας του μηχανήματος και την τηλεσυντήρηση. Επιτρέπει την απευθείας πρόσβαση στο όχημα χωρίς χρονοβόρες διακοπές για σέρβις.

Οι μονάδες εισόδου/εξόδου με διασύνδεση CAN συνδέουν δυαδικούς και αναλογικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές με τον ελεγκτή για οχήματα. Η αποκεντρωμένη εγκατάσταση των μονάδων μειώνει αισθητά την πολύπλοκη καλωδίωση. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη λειτουργική αξιοπιστία και πιο εύκολο χειρισμό του γεωργικού ή δασικού μηχανήματος.

 

Ιστορία πελάτη: Διασκορπιστής κοπριάς

Οι διασκορπηστές κοπριάς χρησιμοποιούνται για τη γρήγορη και οικονομική απόθεση λιπάσματος σε μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Χρησιμοποιούνται είτε ως ενσωματωμένα ρυμουλκούμενα οχήματα, είτε ως αυτόνομα οχήματα και απλώνουν κοπριά σε χωράφια. Η κοπριά διαμοιράζεται κοντά στο χώμα μέσω εύκαμπτων σωλήνων που είναι προσαρτημένοι σε πλευρικές μπούμες. Για να εξασφαλίζεται η σωστή ρύθμιση της θέσης της μπούμας και το επακριβές άνοιγμα και κλείσιμο των βαλβίδων, ο πελάτης μας, η εταιρεία Agrometer, βασίζεται στον ισχυρό αυτοματισμό χρησιμοποιώντας αποκεντρωμένες μονάδες εισόδου/εξόδου και έναν κεντρικό ελεγκτή οχημάτων.

Διαβάστε την παρουσίαση της εφαρμογής για να ανακαλύψετε πώς ο πελάτης μας επιτυγχάνει μεγαλύτερη λειτουργική αξιοπιστία και πιο εύκολο χειρισμό του γεωργικού οχήματος .

Διαβάστε όλη την ιστορία

 

Αναστροφέας κομποστοποίησης

Οι αναστροφείς κομποστοποίησης χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του αερισμού και την επίσπευση της διαδικασίας κομποστοποίησης. Εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη ανάμειξη των διαφόρων υλικών κομποστοποίησης, καθώς και την ιδανική διαμόρφωση του σωρού με τριγωνική διατομή.

Για τον σκοπό αυτόν, η σειρά προϊόντων ecomatmobile προσφέρει βέλτιστες λειτουργίες ελέγχου. Οι προηγμένες και προκαθορισμένες βιβλιοθήκες λογισμικού επιτρέπουν τη γρήγορη δημιουργία ειδικών για την εφαρμογή προγραμμάτων, είτε για τον έλεγχο του υδραυλικού μηχανισμού μετάδοσης έλξης είτε για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του κυλίνδρου αναστροφής. Από τον προγραμματισμό του ελεγκτή και την αξιολόγηση των σημάτων των αισθητήρων, μέχρι την ισχυρή επικοινωνία J1939 με τον ελεγκτή του κινητήρα και τον ιδανικό σχεδιασμό των γραφικών στην επιφάνεια της οθόνης: Όλα τα στοιχεία λογισμικού αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά.

Agrometer: Συμπαγές PLC για εφαρμογές πεδίου

Αισθητήρας 3D σε τρακτέρ - Καθ' οδόν προς τη Γεωργία 4.0

GREGOIRE: Η ifm καθοδηγεί τη θεριζοαλωνιστική μηχανή αυτόματα