• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Συστήματα οχημάτων

Συστήματα για κινητά μηχανήματα εργασίας

Το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ecomatmobile περιλαμβάνει προϊόντα για τις ειδικές απαιτήσεις των κινητών μηχανημάτων εργασίας. Θερμότητα, ψύχος, υγρασία, σκόνη και δονήσεις επιβάλλουν μέγιστη αξιοπιστία ακόμα και σε αυτές τις ακραίες καταπονήσεις. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει συστήματα ελέγχου, οθόνες και μονάδες εισόδου/εξόδου. Συστήματα τηλεματικής επιτρέπουν την αποδοτική διαχείριση του στόλου οχημάτων και την αξιόπιστη τηλεσυντήρηση και τηλεδιάγνωση.
Κύριοι τομείς εφαρμογής αυτών των συστημάτων είναι τα μηχανήματα τεχνικών έργων, τα γεωργικά και δασικά μηχανήματα, τα δημοτικά οχήματα και τα οχήματα μεταφοράς και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι συσκευές διαθέτουν εξαιρετική ΗΜΣ και έγκριση τύπου E1.
Τα προϊόντα από τις υπόλοιπες σειρές προϊόντων ifm ολοκληρώνουν τη διαθέσιμη γκάμα.