• Προϊόντα
 • Βιομηχανίες
 • IIoT και λύσεις
 • Υπηρεσία
 • Εταιρεία
 1. Προϊόντα
 2. Συστήματα οχημάτων
 3. Μονάδες διάγνωσης και επισκευής

Μονάδες διάγνωσης και επισκευής

 • Αξιόπιστη ασύρματη ανταλλαγή δεδομένων για κινητά μηχανήματα
 • Διαγνωστικός έλεγχος σε πραγματικό χρόνο μέσω συστήματος προγραμματισμού CODESYS
 • Απεικόνιση και αποθήκευση δεδομένων μέσω πύλης Internet
 • Απεικόνιση και επεξεργασία δεδομένων θέσης και διαδρομής
 • Διαφορετικές διασυνδέσεις για ενσωμάτωση στο δίκτυο μηχανών

Μονάδες διάγνωσης και σέρβις

Οι συσκευές για τη διάγνωση και το σέρβις χρησιμεύουν στην ανάλυση συστημάτων CAN, την τηλεσυντήρηση και την ανίχνευση θέσης και διαδρομής κινητών μηχανημάτων εργασίας, π.χ. μηχανημάτων τεχνικών έργων, γεωργικών και δασικών μηχανημάτων, δημοτικών οχημάτων και οχημάτων μεταφοράς και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.
Για την άνετη τηλεσυντήρηση διατίθενται ασύρματα συστήματα, π.χ. CANremote ως ασύρματο μόντεμ με ενσωματωμένη πύλη.
Οι συσκευές διάγνωσης διαύλου CAN χρησιμεύουν για παράδειγμα στην καταγραφή του αριθμού των μηνυμάτων ή μηνυμάτων σφάλματος (Error Frames) και στην ένδειξη του τρέχοντος φορτίου διαύλου.
Για την επιτήρηση και εισαγωγή τηλεγραφημάτων δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα φορητό τερματικό.
Το CANfox είναι μια διασύνδεση για τη σύνδεση ενός συστήματος CAN σε μια διασύνδεση USB.