• Προϊόντα
 • Βιομηχανίες
 • IIoT και λύσεις
 • Υπηρεσία
 • Εταιρεία
 1. Προϊόντα
 2. Συστήματα οχημάτων
 3. Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων

Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων

 • Αποκεντρωμένη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών
 • Πολυλειτουργικά διαμορφώσιμα κανάλια εισόδων και εξόδων
 • CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
 • Βαθμίδες με κονέκτορες M12, DEUTSCH ή central
 • Έγκριση τύπου E1 από την Kraftfahrt-Bundesamt (Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μεταφορών)

Μονάδες εισόδου/εξόδου

Οι αποκεντρωμένες μονάδες εισόδου/εξόδου συνδέουν δυαδικούς και αναλογικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές με τον ελεγκτή οχημάτων. Χρησιμεύουν στην αποκεντρωμένη αξιολόγηση σημάτων αισθητήρων και στον έλεγχο ενεργοποιητών και βαλβίδων, π.χ. αναλογικών βαλβίδων.
Η έξοδος δεδομένων και η παραμετροποίηση της λειτουργίας συσκευής πραγματοποιούνται αξιόπιστα μέσω μιας διασύνδεσης CAN.
Οι μονάδες ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση σε κινητά μηχανήματα εργασίας, για παράδειγμα μηχανήματα τεχνικών έργων, γεωργικά μηχανήματα ή δημοτικά οχήματα.
Η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει μονάδες με ψηφιακές και αναλογικές εισόδους και εισόδους συχνοτήτων σε συνδυασμό με ψηφιακές εξόδους ή εξόδους PWM.
Οι μονάδες για την επιτόπου χρήση διαθέτουν υψηλό βαθμό προστασίας και αντοχή στις κρούσεις και δονήσεις. Οι συσκευές διαθέτουν εξαιρετική ΗΜΣ και έγκριση τύπου E1. Οι μονάδες για την τοποθέτηση στον θάλαμο οδηγού, στην κονσόλα χειρισμού ή στο περίβλημα χειρισμού χρησιμεύουν στη σύνδεση στοιχείων χειρισμού και ενδείξεων στον δίαυλο CAN.