• Προϊόντα
 • Βιομηχανίες
 • IIoT και λύσεις
 • Υπηρεσία
 • Εταιρεία
 1. Προϊόντα
 2. Συστήματα οχημάτων
 3. Πύλες

Πύλες

 • Ασφαλής επικοινωνία μεταξύ προσαρτημένης μονάδας και τράκτορα
 • Με προφορτωμένη λειτουργικότητα για διαφορετικές εφαρμογές ISOBUS
 • Απλή διαμόρφωση μέσω CODESYS χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες ISOBUS
 • Γρήγορη και εύκολη υλοποίηση χωρίς επιπρόσθετο κόστος άδειας
 • Πιστοποιημένο από το AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation)