You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
 1. Pinnankorkeusanturit - yhteenveto
 2. Tuoteinnovaatioita
 3. Tutkapinnankorkeusanturi

Tutkapinnankorkeusanturi: Tarkkaa valvontaa teollisuusympäristöihin

Ongelmaton pinnankorkeuden valvonta

Tutkapinnankorkeusanturi LW2120 mittaa nestemäisten ja viskoosisten aineiden pinnankorkeuden jopa 10 m korkuisissa säiliöissä tarkasti ja ilman katvealueita. Käytössä oleva 80 GHz taajuus varmistaa stabiilit ja tarkat mittaustulokset silloinkin, kun säiliössä esiintyy höyryä tai kondensaatiota.

Tarvikkeena saatavan antennijatkeen avulla anturia voidaan käyttää myös suljettujen metallisäiliöiden ulkopuolella, esim. avoimissa altaissa. Tutkamittausjärjestelmä pystyy läpäisemään ei-metalliset seinämät, eli anturi pystyy tunnistamaan esim. muovisäiliön pinnankorkeuden sen ulkopuolelta.

Mitä etuja tutkapinnankorkeusanturilla on?

Optimaalinen suorituskyky
80 GHz teknologia mahdollistaa fokusoidun ja tarkan pinnankorkeuden mittauksen vaativissakin sovelluksissa, joissa esiintyy kondensaatiota, tuulta, höyryä, auringonvaloa tai lämpötilavaihteluita.
Kosketukseton mittausperiaate
Kosketukseton mittausperiaate ehkäisee aineen takertumisesta aiheutuvia virhetoimintoja ja sekoittimen aiheuttamia vaurioita. Myöskään sellaiset prosessimuuttujat kuin aineen tiheys, viskositeetti, lämpötila, paine ja pH eivät vaikuta mittaustuloksiin.
Häiritsevien rakenteiden vaikutukset eliminoidaan älykkäiden algoritmien avulla.
Häiritsevien rakenteiden vaikutukset eliminoidaan älykkäiden algoritmien avulla, mikä minimoi parametrointitarpeen ja varmistaa luotettavan ja ongelmattoman pinnankorkeuden mittauksen.
Yksinkertainen käyttöönotto säästää kustannuksia ja aikaa
Standardi M12-liitinteknologia vähentää virheitä käyttöönotossa. Parametrointiin tarvitaan vain yksi arvo, mikä tekee käyttöönotosta nopean ja helpon.
Joustava käyttö
Tarvikkeena saatavana olevan antennijatkeen avulla anturia voidaan käyttää suljettujen muovisäiliöiden ulkopuolella ja avoimien säiliöiden yläpuolella.

Sovelluksia

Käyttöesimerkki - vedenkäsittely

Kosketukseton tutkamittaus säiliöissä

Jo yli 30 vuoden ajan EnviroFALK GmbH on suunnitellut, valmistanut ja myynyt puhtaan ja ultrapuhtaan veden järjestelmiä suurelle toimialajoukolle ympäri maailmaa. Säiliöiden kosketuksettomaan pinnankorkeuden valvontaan EnviroFALK käyttää tutkapinnankorkeusanturia LW2120.

Anturi kykenee tunnistamaan jopa 10 m pinnankorkeuksia millimetrin resoluutiolla ja ilman kuolleita alueita. Anturissa käytettävä 80 GHz taajuus mahdollistaa stabiilin ja tarkan mittauksen ahtaissakin tiloissa. Tarvikkeena saatavan antennijatkeen avulla anturia voidaan käyttää myös suljettujen metallisäiliöiden ulkopuolella, esim. avoimissa altaissa tai muovisäiliöissä.

Standardi M12.liitinteknologia varmistaa virheettömän asennuksen minuuteissa samalla, kun IO-Link -liitäntä tarjoaa käyttömukavuutta etäparametroinnin ja datan etälukemisen muodossa. Laitteen älykkään algoritmin ansiosta IO_link -liitännän kautta tapahtuva parametrointi on lastenleikkiä: Sen jälkeen, kun referenssipinnankorkeus on asetettu, anturi antaa välittömästi tarkan pinnankorkeuden IO-Link -liitännän kautta.

Tietyissä sovelluksissa käytämme tutka-anturia hydrostaattisen pinnankorkeusmittauksen sijasta. Esimerkiksi ultrapuhtaan veden kanssa tekemisissä olevat loppuasiakkaat kysyvät tätä, koska jokainen ruuviliitäntä ja mittauspiste edustaa mahdollista saastumisen lähdettä. Sellaisissa sovelluksissa tutka-anturin käytöllä on etunsa, koska anturi asennetaan säiliön kannen ulkopuolelle eikä siten joudu kosketukseen mitattavan aineen kanssa.

Maximilian Meurer Mittaus- ja säätöinsinööri, EnviroFALK GmbH

Järjestelmäliitäntä

Lisäarvoa IO-Link -liitännän ansiosta

 • Etäkunnossapito
  Etäkunnossapito ja parametrointi yleisten kenttäväyläjärjestelmien ja IO-Link -liitännän kautta
  - Ylärakenteita ei tarvita
  - Kustannussäästöt ja parempi turvallisuus
 • Kytke & käytä (Plug & work)
  Tutka-anturi voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti IO-Link -liitännän kautta. Vain yksi parametri tarvitaan.
 • Häviötön signaalin siirto
  IO-Link -liitäntä mahdollistaa häviöttömän tiedonsiirron, koska muunnoshäviöitä ei digitaalisen siirron vuoksi synny, ja ulkoisilla vaikuttajilla, kuten esim. magneettikentillä, ei ole mitään vaikutusta tiedonsiirtoon.

Usein esitettyjä kysymyksiä (FAQ)

Miten tutkaan perustuva pinnankorkeuden mittaus toimii?

Teknologia

Laitteen toiminta perustuu FMCW-metodiin (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Aineeseen lähetetään GHz-alueella olevia sähkömagneettisia pulsseja jatkuvasti vaihtelevalla taajuudella alueella 77...81 GHz. Koska lähetin muuttaa jatkuvasti lähetetyn signaalin taajuutta, lähetetyn ja heijastuneen signaalin välille syntyy taajuusero. Heijastuneen signaalin taajuus vähennetään tuohon aikaan lähetetyn signaalin taajuudesta, jolloin saadaan matalataajuuksinen signaali, joka on verrannollinen lähettimen ja mitattavan pinnan väliseen etäisyyteen. Tätä signaalia käsitellään edelleen nopean, luotettavan ja erittäin tarkan pinnankorkeusmittauksen saavuttamiseksi.

Hygieenisiin tiloihin sertifioitu tutka-anturi

Etsitkö tutkapinnankorkeusanturia hygieenisten tilojen sovelluksiin? Silloin LW2720 on oikea valinta.

Se on suunniteltu käytettäväksi jopa 10 m korkuisissa hygieenisissä säiliöissä, eikä suihkupallojen, sekoittimien tai erilaisten aineiden käyttö vaikuta sen kunnollisen toimintaan.