You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
 1. ifm mate
 2. Anvendelsesområder
 3. Emballage

Pakkeprocesser, der er optimeret med ifm mate


Hvad er udfordringerne ved manuelle pakkeprocesser?

 • Reklamationer pga. manglende eller fejlbehæftede komponenter
 • Faldende koncentrationsperiode pga. høj monotoni ved manuelle opgaver
 • Manuelle processer, som ikke kan automatiseres
 • Høj individualitet mht. varianter & medarbejdere

Hvordan hjælper ifm mate?

 • Visualisering & vejledning ved definerede arbejdstrin i realtid
 • Standardisering af manuelle arbejdsprocesser
 • Advarsel i tilfælde af afvigelse fra standard-workflowet
 • Individuel vejledning gennem processen, der er tilpasset arbejderens hastighed & arbejdsmetode

Den nemme måde at fjerne fejl på!

Hvilke konkrete fordele giver ifm mate?

Pakning og ordreplukning er ofte monotone og hyppigt tilbagevendende aktiviteter som ikke desto mindre spiller en nøglerolle i næsten alle produktionsvirksomheder. De skal derfor udføres med et højt koncentrationsniveau. For fejl og unøjagtigheder skyldes som regel uagtsomhed og kan hurtigt få enorme negative konsekvenser som f.eks. utilfredse kunder pga. mangelfulde leverancer eller tidstab pga. plukningsfejl under forberedelsen af arbejdet. På trods af stigende digitalisering udføres pakke- og ordreprocesser i mange tilfælde manuelt – og det er lige præcis i disse processer, at det digitale hjælpesystem ifm mate kan gøre en forskel.

Realtids-hjælp

ifm mate bruger den menneskelig hånd som sensor. Systemet kan følge hændernes position i et 2D/3D-kameras synsfelt uden yderligere teknisk eller visuel hjælp og herved kontrollere håndteringssekvenser, der tidligere er indlært. Medarbejderen ledsages i realtid under udførelsen af aktiviteten: Tidligere udførte arbejdstrin er markeret i live-billedet, og det næste arbejdstrin er fremhævet med en farve. Bekræftelsen sker automatisk ved at række ind i de specificerede områder. Det betyder, at medarbejderen ikke forstyrres på nogen måde under arbejdet. Enhver afvigelse fra de specificerede procestrin vises med en meddelelse på skærmen og som option med et signallys i synsfeltet. Det giver medarbejderen mulighed for at reagere og korrigere med det samme.

Mindre stress, højere kvalitet

Herudover kan sekvenser programmeres hurtigt og nemt direkte i kamerabilledet via brugerfladen, før de gemmes. Det giver to helt forskellige fordele: Ekstrem høj fleksibilitet ved placering af tilbehør, kasser og hylder, afhængigt af den pågældende medarbejders præferencer. Eller en positionering, der er optimeret efter ergonomiske krav og udførelse. Særligt i tilfælde af høj kompleksitet og produktvariation kan stressbelastningen reduceres for medarbejdere, mens produktkvaliteten og procespålideligheden øges. ifm mate giver derfor både organisationen og medarbejderen merværdi.