You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. ifm mate
  2. Fordele

ifm mate: Fordele

ifm mate-hjælpesystemet hjælper arbejdere med manuelle processer i produktionen eller ved pakkearbejdsstationer. Det er udstyret med et optisk 2D/3D-kamera og identificerer arbejderens hænder og detekterer for eksempel, om arbejderen har rakt ind i en kasse eller ej. Genkendelsen af hånden, som er baseret på en effektiv og deep learning-teknologi, er nøglekomponenten i systemet. Det er irrelevant for genkendelsen, om arbejderen er højre- eller venstrehåndet, og hvilken position hånden har.

Konsekvent høj produktkvalitet

Det har indtil dato været en udfordring at sikre kvaliteten af manuelle arbejdstrin i forhold til digitaliserede processer. Med det nye hjælpesystem til arbejderen sikres kvaliteten meget nemt. Bekostelige reklamationer forebygges effektivt.

Hurtig on-the-job-oplæring og fleksibel medarbejderplanlægning

ifm mate giver også fordele med hensyn til anvendelse af personale: Systemet kan hjælpe produktionsmedarbejdere vha. forskellige arbejdsinstruktioner på en skærm, f.eks. videoinstruktioner. Det giver mulighed for at anvende personalet fleksibelt ved forskellige arbejdsstationer.

Rent optisk system fungerer uden belastende tilbehør

Takket være håndgenkendelsen i den kombinerede 2D- og 3D-teknologi kræver hjælpesystemet til arbejderen ikke yderligere tilbehør som f.eks. VR-briller eller tracking-armbånd. Det gør arbejdet mere behageligt for arbejderen i forhold til andre hjælpesystemer, hvilket øger accepten blandt arbejderne betragteligt, da de ikke begrænses i deres sædvanlige arbejdsmiljø.

ifm mate tilpasses dine krav, og ikke omvendt.

Workflows kan tilpasses fleksibelt i softwaren. For eksempel er der mulighed for at definere en arbejdstrin rækkefølge på forhånd eller lade arbejderne udføre trinene i en vilkårlig rækkefølge. På denne måde kan arbejdsprocessernes ergonomi bevares eller endda optimeres.

Nem og hurtig opsætning

Opsætning af ifm mate er enkelt og intuitivt – der kræves ingen IT- eller specialist-support. Et hurtigt skift til en ny anvendelse er ikke noget problem.

Forbindelse til systemer og processer på højere niveau

Ved hjælp af REST-API kan du integrere ifm mate direkte i dine digitale ordrestyrings- og kvalitetssikringsprocesser.

”mate” by ifm – ekspertise fra eget hus

Årsagen til at vi har udviklet ”mate” skal findes i vores egen produktion. Vi ønskede at reducere reklamationerne, specielt i forhold til den manuelle pakning af sensorer. Systemet er endnu et nyt skridt mod Industry 4.0 og den digitale fabrik.

Få råd fra vores eksperter

Sammen gør vi dit projekt til en succes.

Overbevist? Kontakt os. Vi vil ledsage dig på vejen. For at imødegå dine krav vil vores ifm systemsalgsteam understøtte dig lige fra starten – fra strategisk rådgivning til udvikling af individuelle software- og hardwareløsninger og den tilhørende implementering over til yderligere serviceydelser.