You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. ifm mate
  2. Anvendelsesområder
  3. Montering

ifm mate sikrer monteringskvaliteten


Hvilke udfordringer er der forbundet med montering?

  • Stor variation i individuelle arbejdstrin og produkter øger aktivitetens kompleksitet
  • Faldende produktkvalitet eller tids- og bekostelig efterbearbejdning pga. ukorrekt montering

Hvordan hjælper ifm mate?

  • Visuelle instruktioner til manuelle håndteringsprocesser
  • Visning af digitale monteringsinformationer, der matcher den aktuelle håndteringssekvens
  • NYHED: Sensorbaseret kvalitetskontrol af monteringstrin
  • Advarsel, hvis det specificerede workflow ikke overholdes
  • Fleksibel brug af medarbejdere i forskellige monteringsprocesser

Hvilke konkrete fordele giver ifm mate?

En øget produktpalet giver nye virksomhed nye udfordringer, specielt når manuelle monteringsopgaver er uundgåelige på trods af den øgede digitalisering. Men hvordan kan virksomheder og medarbejdere håndtere den store eksisterende diversitet mere effektivt?

Svaret er: Med ifm mate. Systemet bruger en helt ny metode og erfaringen fra sensorteknologi og vision-systemer - den menneskelige hånd bliver en komponent i 2D/3D-kamerasystemet.

Realtids-hjælp til montering

Ifm mate kan følge hændernes position i et 2D/3D-kameras synsfelt uden yderligere teknisk eller visuel hjælp. Medarbejderen ledsages i realtid under udførelsen af aktiviteten: Tidligere udførte arbejdstrin er markeret i live-billedet, og det næste arbejdstrin er fremhævet med en farve. Samtidig kan der leveres arbejdsinstruktioner i form af videoer eller dokumenter, der passer til det pågældende arbejdstrin. Sensorbaseret overvågning af monteringstrin er også mulig fra version 1.3.0. Medarbejderen får dermed relevante oplysninger for altid at kunne producere et perfekt kvalitetsprodukt. Enhver afvigelse fra de specificerede procestrin angives med en meddelelse på skærmen, hvilket giver medarbejderen mulighed for at reagere og udføre korrektioner med det samme.

ifm mate som en stand-alone løsning

ifm mate kan være en del af et allerede eksisterende kvalitetssystem: Takket være et enkelt design og nem ibrugtagning kan systemet integreres i næsten alle manuelle arbejdsstationer. Det giver virksomheder mulighed for at digitalisere manuelle processer og herved opnå øget produktkvalitet og fleksibilitet for medarbejderne og tilgængelig viden; for medarbejderen reducerer det belastningen ved de daglige arbejdsrutiner og giver realtidshjælp selv til komplekse produktionstrin – ifm mate giver således exceptionel merværdi til både organisationen og medarbejderen!