You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08

Intelligent spændingsforsyning direkte i felten

  • Feltmontering reducerer det spændingstab som potentielt opstår ved lange kabeltræk
  • Der kræves ikke noget styreskab da strømforsyningen har beskyttelsesklasse IP 67K
  • Udgange beskyttet af elektroniske sikringer
  • Udgangsspænding justerbar, strøm til hver udgang kan indstilles separat
  • Status og diagnose-LED’er

Strømforsyning direkte i felten

Flere og flere brugere monterer styrekomponenter decentralt på maskinen i stedet for centralt i styreskabet, for eksempel IO-Link masters eller andre feltmoduler. Ved den klassiske spændingsforsyning fra styreskabet opstår der kritiske spændingsfald på grund af de lange kabler. For at forhindre dette tilbyder ifm en effektiv spændingsforsyning til montering direkte i felten.

Beskyttelse i den sekundære kreds

Integrerede elektroniske sikringer beskytter komponenterne, der er tilsluttet 24-V-spændingsforsyningen, pålideligt mod overstrøm og kortslutning.

Andre fordele for kunden

Justerbare udgange

Udgangskredsenes 24 V spænding kan indstilles til et begrænset omfang via knapper på spændingsforsyningen. Den kan øges let, så der stadig tilføres 24 V på trods af spændingsfald over længere tilledninger på den tilsluttede forbruger. Brugeren kan også indstille de fire elektroniske sikringers udløsningsstrøm. Det giver maksimal beskyttelse i tilfælde af kortslutning eller overbelastning af en sekundær kreds.

Betjening og display

Spændingsforsyningen har på frontpanelet tre knapper til indstilling af strømmen og spændingsværdierne. En række LED’er med forskellige farver giver også et hurtigt overblik over status og giver mulighed for en hurtig diagnose i tilfælde af en fejl. Den viser den aktuelle belastning på spændingsforsyningsenheden eller de enkelte udgangskredse fra 0...200 %, de indstillede strøm- og spændingsværdier og hvilke sikringer, der er udløst. For hver udgangskreds findes der en knap til nulstilling af sikringen.

Større driftssikkerhed

Elektroniske sikringer registrerer kortslutninger driftssikkert, selvom der er høje ledningsmodstande. På grund af de fire individuelt sikrede udgangskredse frakobles en fejlbehæftet strømkreds selektivt, de intakte kredse fortsætter med at fungere pålideligt. Selv ved høje strømspidser som ved kobling af kapacitive belastninger, er forsyningen sikret.

Forestil dig, hvad det ville betyde, hvis dit system kunne tilsluttes uden et styreskab.

Beskyttelse i den sekundære kreds

Integrerede elektroniske sikringer beskytter komponenterne, der er tilsluttet 24-V-spændingsforsyningen, pålideligt mod overstrøm og kortslutning.

Tilbehør