You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08

Strømforsyning direkte i felten

Selv med dit system har du ikke længere brug for et styreskab indeholdende strømforsyning!

Da antallet af I/O- og sensorkomponenter, styreenheder og HMI'er, der kan monteres i felten, er steget i de seneste år, kan større og større dele af den samlede styringsarkitektur monteres direkte på maskinen. Indtil nu har det dog altid været nødvendigt at placere strømforsyningerne sikkert i et centralt, men ofte fjerntliggende styreskab. Ulempe: Distributionen af 24 V forsyningsspænding over længere afstande kræver stor strømkapacitet for at forsyne belastninger med den strøm, de har brug for. Dette medfører store tab og kræver store ledertværsnit.

Decentral distribution af 24 volt. Overvåg strømforsyninger centralt med IO-Link
ifm’s IP67-strømforsyninger, der kan monteres direkte i felten, giver mulighed for decentraliseret strømforsyning. Det betyder, at større afstande realiseres med en højere spænding og lavere strøm for at opnå samme effekt. Dette medfører mindre effekttab. Derudover giver de IO-Link-kompatible 24 V-strømforsyninger på stedet mulighed for computerstøttet overvågning, konfiguration og diagnose. Dermed kan fejl afhjælpes hurtigt og fra et centralt sted. Dette medfører øget oppetid; systemets overordnede effektivitet øges.

Den intelligente strømforsyning i detaljer

Produktfordele

Hvad er fordelene ved den intelligente strømforsyning?

Robust IP65/IP67-hus til installation uden styreskab
Et robust IP65/IP67-hus sikrer beskyttelse mod elektriske og mekaniske farer. Derudover eliminerer den integrerede overspændingsbeskyttelse behovet for ekstern kredsløbsbeskyttelse.
Forsynings- og udgangsstik i overensstemmelse med industristandarderne
Forsyningen af sensorer og aktuatorer via et enkelt kabel giver mulighed for en særskilt beskyttet strømfordeling med mindre tab for både sensorer (Us) og for aktuatorer (Ua) eller ganske enkelt to forsyninger, der deles ved hjælp af en T-splitter.
Forsyningsdiagnose og belastningsvisning på enheden
Et LED-søjlediagram med 12 segmenter viser det overordnede systems strømbehov og hver kanals strømbehov som en procentdel af beskyttelsen, der er konfigureret for hvert enkelt udgangskredsløb.
Konfigurerbare spændings- og elektroniske effektafbrydere til hver forsyningskanal
Den integrerede udgangsbeskyttelse med præ-alarm og forbrugsdiagnose kan konfigureres i realtid for hvert udgangskredsløb. De integrerede effektafbrydere beskytter dit system mod overbelastning og kortslutninger og kan konfigureres særskilt mellem 1 og 12 ampere.
Hensyntagen til spændingsfald
For at sikre at der er en tilstrækkelig høj spænding til at dække behovet, kan der tages højde for kabelmodstanden, når systemet konfigureres. Systemets driftsspænding kan i konfigurationsmenuen indstilles til værdier mellem 24 og 28 V. En beregning af spændingsfaldet for ethvert installeret system anbefales.

Typiske anvendelser

Robotteknik

Robotindustrien er afhængig af uafhængige styresystemer på stedet, der enten fungerer uden et specifikt kontaktskab eller med et kontaktskab med begrænset plads. Pålidelige strømforsyninger, der egner sig til industrielle anvendelsesformål sikrer, at robotcellerne fungerer på et højeste effektivitetsniveau; derudover eliminerer eller reducerer de i det mindste behovet for styreskabe; styresystemets vægt og fodaftryk som helhed forbedres.
Den fleksible konfiguration af elektroniske effektafbrydere og belastninger giver mulighed for at standardisere enhederne og hjælper med at reducere de samlede driftsomkostninger.

Produktsporing og logistik

Et intralogistisk eller logistisk sporingssystems succes afhænger af, hvor nemt det er at konfigurere og indstille. Fordi behovet for kontaktskabe er elimineret, kan sporingssystemer installeres hvor som helst i systemet uden behov for en traditionel installation.
Uanset om vi overvejer at installere en enkelt UHF-læser som adgangskontrol til lukkede gaffeltruckområder, kranbane-løsninger til perimeterkontrol og sporing af genanvendelige objekter eller udendørs sporing inden for landbrug og minedrift: Hurtig og nem installation er afgørende, og fjerndiagnose og -styring er en nødvendighed.

Vedligeholdelse i realtid

Vibrations- og temperatursensorer eftermonteres ofte på simple maskiner som en hjælp til tidlig detektering af skader. Disse sensorer og komponenterne, der skal bruges til overførsel af dataene, kræver ikke et styreskab. Men hvor kommer forsyningsspændingen så fra? Det simple svar på dette spørgsmål er strømforsyningerne, der kan monteres direkte i felten.

Montageceller

Montageceller anvendes til omkostningseffektiv automatisering af rutineopgaver. Til disse anvendelsesformål bliver grænserne vedrørende størrelse og ydeevne konstant udvidet. Ved at eliminere behovet for styreskabe, sparer man tid. Både under den første klargøring og i maskinens levetid og hjælper med at øge produktiviteten betydeligt i hele cellens levetid.
De integrerede elektroniske effektafbrydere giver mulighed for belastningsfeedback i realtid og hurtig fejldiagnose, hvilket gør maskinen klar til brug igen på ingen tid – helt uden et styreskab. To særskilte udgangskredsløb i ét enkelt kabel gør faktisk uafhængig drift og adskillelse af sensorer (Us) og aktuatorer (Ua) mulig med ét enkelt kabel.

Merværdi takket være IO-Linket

  • Indstilling af udgangsspændingen
  • Transmission af den aktuelle indgangs- og udgangsspænding
  • Transmission af det aktuelle strømforbrug pr. kanal
  • Indstilling af udløsestrømme
  • Transmission af årsagen til udløsningen og kanalen
  • Nulstilling af den udløste kanal
  • Transmission at den interne temperatur
  • Driftstimetæller

Oplev den intelligente strømforsyning interaktivt