You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08

Meget kompakt, men alsidig signallampe

  • Meget synlig selv under intense lysforhold
  • Høj buzzer (90 dB) med valgbare melodier
  • Styring ved hjælp af IO-Link eller digitale input
  • Høj beskyttelsesgrad, også med buzzer. Velegnet til vådområder
  • Enkel installation med fastgørelsesmøtrik M30

Fleksibel visning af maskinens tilstande
På maskiner, installationer eller transportbånd: Forskellige signallysfarver indikerer driftsstatus eller tekniske problemer på en klar og synlig måde. Denne innovative signallampe er et effektivt alternativ til konventionelle lamper, der har mere end ét lyssegment. Det enkelte lyssegment kan lyse med op til syv forskellige farver. Herudover kan der indstilles permanent lys eller forskellige blinktilstande for hver farve. Lampen kan styres ved hjælp af IO-Link, men det er også muligt at udløse tre forskellige farver konventionelt via tre digitale input. Det gør det nemt at udskifte konventionelle signallamper med denne signallampe. I tillæg hertil fås versioner med en buzzer og / eller en vedligeholdelsesfri konfigurerbar trykknap.

Tre drifts tilstande
Den vigtigste egenskab ved denne signallampe er de tre forskellige drifts tilstande, der giver maksimal alsidighed. IO-Link sikrer en meget høj grad af fleksibilitet til drift og konfiguration, men du kan også vælge farverne ved hjælp af de tre digitale input uden at bruge IO-Link. Mulige farver er rød, grøn, blå, cyan, magenta, gul og hvid.

IO-Link tilstand
Denne tilstand giver mulighed for at styre og konfigurere de syv farver, buzzeren og trykknappen. Parameterindstillingen (blinktilstande, melodi etc.) kan justeres ved hjælp af styreenheden på et vilkårligt tidspunkt. Det sikrer maksimal fleksibilitet.

SIO tilstand RGB
Denne tilstand fungerer uden IO-Link. De syv farver kan styres via tre digitale input (RGB), der kan udløses individuelt eller kombineret. Buzzeren og trykknappen kan konfigureres via stikben i det 5-polede M12 stik.

SIO tilstand on / off
Denne tilstand giver mulighed for at vælge de tre farver via et stikben. Hermed er det nemt at udskifte konventionelle lamper, der har mere end et lyssegment. Buzzeren og trykknappen kan konfigureres via stikben i det 5-polede M12 stik.

Parameterindstilling via IO-Link
Hvis lampen anvendes i SIO tilstanden, er det muligt at anvende lampen uden IO-Link. IO-Link er nødvendigt for eksempel til at konfigurere de ønskede farver. ifm’s PC software, LR DEVICE, gør det nemt at konfigurere IO-Link enheder og at indlæse og gemme parametersæt. Herudover kan målte værdier visualiseres klart, ligesom det er nemt at teste enhedsindstillinger.

IO-Link funktioner (valg):

  • Driftstilstande
  • 7 valgbare farver
  • Permanent lys, 3 forskellige blinktilstande, 3 forskellige flashtil stande
  • 7 forskellige buzzermelodier